Foreslår Haagensen på gjenvalg


Publisert 25.03.2024 av Øyvind André Haram Sjømat Norge Styret

Valgkomiteen i Sjømat Norge har lagt frem sin innstilling for de valg som skal gjøres på generalforsamlingen i Tromsø 9. april i år.

Les alt om årsarrangementet og meld deg på her

-Ettersom det ble gjort store endringer i styret ved forrige generalforsamling, har valgkomiteen sett det som ønskelig å foreslå færrest mulig endringer i år. Det er viktig med kontinuitet i styrearbeidet, sier leder i valgkomiteen, Arne E. Karlsen, som er daglig leder i Gunnar Klo as.

Leder i Sjømat Norges valgkomitee er Arne Karlsen. Han er daglig leder i Gunnar Klo, på Myre i Vesterålen. Foto: Sjømat Norge.

-Vi setter stor pris på at Gunnar Haagensen sier seg villig til gjenvalg og også at de fleste øvrige styremedlemmer gjør det samme. Noen endringer i styret blir det likevel, ettersom Inger-Marie Sperre har valgt å takke nei til gjenvalg på kommende generalforsamling. Valgkomiteen har måttet legge en ny kabal og Line Ellingsen fra Ellingsen Seafood as er innstilt som ny 1. nestleder. Hun er også innstilt til å ta rollen som ny leder av Bransjegruppe havbruk.

– Vi er glade for at Gunnar Domstein fra Domstein Seafood as har sagt seg villig å gå inn i styret som representant for industridelen. Domstein er også påtenkt rollen som ny 2. nestleder samt ta over ledervervet i Bransjegruppe industri og handel. Domstein har lang bakgrunn som tidligere tillitsvalgt i Sjømat Norge, blant annet som styreleder og har de beste forutsetninger for å gjøre en god jobb.

– En ledertrio bestående av Haagensen, Ellingsen og Domstein mener valgkomiteen kan bli en god løsning, understreker Karlsen.

-Valgkomiteen er opptatt av at balansen i styret skal være god, både med hensyn til geografi, bransje, alder og kjønn. Vi er derfor takknemlig for at 1. vara til styret, Marianne Bendiksen fra Northern Lights Salmon as, har sagt seg villig til å stille til valg som fast styremedlem. Bendiksen har gjort en god innsats som vararepresentant i styret, og har som én av de yngste tillitsvalgte vist at hun besitter kunnskaper som kommer hele Sjømat Norges medlemsmasse tilgode. Bendiksen er tiltenkt å overta styreplassen til Tor Anders Elvegård fra Nordlaks as, som ligger an til å bli ny 1. vara med fast møterett i styret, sier Karlsen.

Også endringer i bransjegruppene

Enkelte mindre endringer blir det også i Sjømat Norges bransjegrupper. I Bransjegruppe havbruk er det innstilt på at Line Ellingsen erstatter Elin Tveit Sveen, som i mange år har vært del av bransjegruppen.  Det foreslås at også at Morten Fjæreide fra Lerøy Sjøtroll as kommer inn i bransjegruppen. Fjæreide ble tidligere i vinter valgt til ny leder av AU for Havbruk vest og erstattet da Geir Magne Knutsen fra Bremnes Seashore as.

I Bransjegruppe industri og handel tilrås det flere endringer. Ole Olsen fra SUFI as har trukket seg fra vervet sitt og er foreslått erstattet av Hanne Benjaminsen fra Storbukt Fiskeindustri as, mens Erling Kvåle, Pelagia as er foreslått å erstatte Ole-Johnny Nilsen, J.M. Nilsen as. Gro Elin Fiskerstrand Valderhaug fra Olav E Fiskerstrand as er foreslått å erstatte Silje Remøy fra Pelagia as som har gått over i ny jobb utenfor næringa. Som allerede nevnt tar ikke Inger-Marie Sperre gjenvalg. Gunnar Domstein er foreslått til å ta over hennes rolle som leder av bransjegruppa.

Ordførerkorpset

Egil Magne Haugstad er foreslått gjenvalgt som ordfører, mens Tone Ingebrigtsen fra Salmar ASA er foreslått valgt som ny varaordfører, til erstatning for Tore Morten Remman som ikke er valgbar etter å ha bekledt vervet i seks år.

I tillegg til Arne E. Karlsen har valgkomiteen bestått av Britt Kathrine Drivenes, Austevoll Seafood as, Kathleen Mathisen, Grieg Seafood ASA, Isabelle Sande, Akva Group ASA og Bjørn Refsum, Epax Norway as.

Vil du vite mer?

 
Arne E. Karlsen
Arne E. Karlsen
Gunnar Klo AS
Mobil: 901 60 635

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Kan sjømatnæringen forsyne Norge med mat dersom det blir krig?

Økt viktighet, økt oppmerksomhet

Haagensen gjenvalgt

Se direkte fra Tromsø

En mer ydmyk sjømatnæring

Nasjonal handlingsplan for sjøsikkerhet

One Ocean: De røde lysene truer Vestlandets posisjon

Foreslår Haagensen på gjenvalg

Ny NTP – blandet drops

NMBU vant Sjømat Norges idé-konkurranse