Nasjonal handlingsplan for sjøsikkerhet


Publisert 03.04.2024 av Øyvind André Haram Kalenderen

v
Britannia Hotel i Trondheim
Se tid, sted og påmelding

Stortinget og regjeringen har besluttet at det skal utarbeides en handlingsplan for sjøsikkerhet med hensikt å nå målsetningen om at ingen skal miste livet eller bli hardt skadd når de ferdes på sjøen (Nullvisjonen). Sjøfartsdirektoratet har fått i oppgave å lage handlingsplanen, og vil i løpet av våren og forsommeren samle aktører innenfor bestemte fartøysegmenter for å utvikle gode og virkningsfulle tiltak.

Sjøfartsdirektoratet ønsker, i samarbeid med Sjømat Norge, havbruksnæringen velkommen til en samling/seminar på Britannia Hotel i Trondheim den 30.04.24, fra kl. 10:00 – 16:00. Formålet med samlingen er å diskutere problemstillinger og risikofaktorer for servicebåter og arbeidsbåter som brukes i næringen, både relatert til personulykker og fartøyulykker. Vi ønsker deltakelse fra både havbruksselskaper med næringsfartøy og frittstående servicebåtrederier.

Målsetningen er å dele dagen mellom diskusjoner rundt tiltak, og foredrag/inspirasjon som kan være nyttig underlag for tiltaksutviklingen. Sjøfartsdirektoratet tar gjerne imot innspill til caser/foredragsholdere som kan være aktuelle.

Vi håper dere vil sette av arbeidsdagen til dette, og bidra i handlingsplanarbeidet!

Påmelding og nærmere informasjon finnes på  sdir.no/nullvisjon

Spørsmål og henvendelser kan rettes Sjøfartsdirektoratets prosjektleder for nullvisjonen, Anders Amundstad-Balle (aaba@sdir.no).

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Enighet i lønnsforhandlingene for fiskemel og fiskefôr

Brudd i forhandlingene i Havbruksoverenskomsten

Hyse vs brosme 1-0

Høring: Nasjonale kostråd for god helse og gode liv

Viktig for fiskeindustrien

Helhetlige forvaltningsplaner for de norske havområdene

Permitteringsregler i fiskeindustrien

Enighet i forhandlingene med NNN

– Svaret er Ja!

Følg seminaret fra Grand