Sjømat i krise, krig og fred: Kan sjømaten forsyne Norge med mat?


Publisert 22.04.2024 av Henrik Wiedswang Horjen Sjømat Norge Kalenderen

v
Grand Hotel, Oslo
Se tid, sted og påmelding

Verden blir stadig farligere. I Norge diskuteres det denne våren hvilket beredskapspotensial vi har. Med det menes hvordan vi vil kunne sikre befolkningen næring i en krisesituasjon. Norge er Europas – og verdens – sjømatkammer. Kan vi forsyne vår egen befolkning med nok mat dersom det blir nødvendig?

Sjømat Norge og Norges Fiskarlag inviterer til diskusjon om sjømatens rolle i en krigssituasjon.

Geir Hågen Karlsen, assosiert partner i Geelmuyden Kiese.
Geir Hågen Karlsen, assosiert partner i Geelmuyden Kiese, vil delta på frokostmøtet. FOTO: Ida Davidsen

På scenen vil du få innsiktsfulle foredrag fra blant annet Hanne Skartveit, redaktør i VG.

Geir Hågen Karlsen, assosiert partner i Geelmuyden Kiese og tidligere oberstløytnant i Hæren og Leo Grünfeldt, partner i Menon og forfatter av rapporten, Sjømatens betydning for matvareberedskap fra 2023 stiller også på scenen.

Vi avrunder frokosten med en politisk debatt med medlemmer fra næringskomiteen.

Vil du vite mer?

 
Martine Werring-Westly
Martine Werring-Westly
Fagsjef industri og handel
Mobil: 917 97 340

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Brudd i forhandlingene i Havbruksoverenskomsten

Hyse vs brosme 1-0

Høring: Nasjonale kostråd for god helse og gode liv

Viktig for fiskeindustrien

Helhetlige forvaltningsplaner for de norske havområdene

Permitteringsregler i fiskeindustrien

Enighet i forhandlingene med NNN

– Svaret er Ja!

Følg seminaret fra Grand

Vårens lønnsoppgjør