Karin Gammelsæter
Administrasjonsrådgiver
906 67 515

Høringsuttalelser

Sjømat Norges innspill til næringsplaner for norske havområder

Sjømat Norge ved Marit Bærøe, Hilde Flåten og Ole Fretheim deltok 26. januar på innspillsmøte om utarbeidelse av næringsplaner for Nordsjøen,...

Fiske etter kysttorsk i nord

07.02.2023 | Høringsuttalelser  
Hvilke tiltak bør gjelde for å fiske etter kysstorsk nord for 62°N? Fiskeridirektoratet har sendt på høring fiske om kysttorsken og havdeling i...

Kortbanenettet er avgjørende

30.01.2023 | Høringsuttalelser  
Sjømat Norge mener det er svært viktig å ha et godt utbygd kortbanenett i...

Sjømat Norge om inntektsutjevning

02.01.2023 | Høringsuttalelser  
Sjømat Norge mener inntektene fra Havbruksfondet skal kanaliseres direkte til kommunene.

– Se til Færøyene!

Sjømat Norges ber regjeringen om å se til Færøyene, i sitt høringssvar til den nye...

Bruk av normprisråd

29.11.2022 | Høringsuttalelser  
Sjømat Norge har sendt sine tanker om bruk av normprisråd i forbindelse med grunnrenteskatt på laks.

– Nå må det handles!

Fiskeripolitikken må gis et industrielt innhold, mener Sjømat Norge i sitt høringssvar til Tveiteråsutvalget.

Høringssvar: Norsk deltakelse på Expo 2025 i Osaka

10.02.2022 | Høringsuttalelser  
Sjømat Norge uttrykker i høringssvaret en skepsis til den typen mega-arrangementer somverdensutstillingen Expo 2025 i Osaka fortsatt er i tiden.

Høring: Forslag til forskrift om kapasitetsjustering i laks- og ørretproduksjon

04.02.2022 | Høringsuttalelser  
Sjømat Norge ber Nærings- og Fiskeridepartementet sørge for at vurderingsperioden for regulering av kapasiteten med utgangspunkt i vurdering av...

Egne tillatelser for miljøteknologi?

14.01.2022 | Høringsuttalelser  
Bør det være egne havbrukstillatelser for ny miljøteknologi? Hva bør i så tilfelle det inneholde?...