Øyvind André Haram
Kommunikasjonssjef
908 81 591

Høringsuttalelser

Krever regelendringer i kongekrabbebransjen

Sjømat Norge roser gårsdagens aksjon mot ulovlig omsetning av kongekrabbe. – Kriminelle aktører har hatt stort spillerom i lang tid, men vi...

Kven skal fiske kva?

Fiskeridirektoratet ønskjer å justere adgangen for å delta i ei rekkje fiskeri. Sjømat Norge har her gjeve sine tilbakemeldingar på høyringa om...

Politikerene fikk høre dette

Transport, næring, finans, arbeid og energi og miljø. Sjømat er viktigere enn noen gang. Det fikk politikerene høre da Sjømat Norge sa sine...

Høringssvar mateksportforskriften

03.10.2019 | Høringsuttalelser  
Mattilsynet har sendt forslag til ny mateksportforskrift på høring. - Den tydeliggjør både ansvar og rettigheter, sier Sjømat Norges i høringen.

– Ny jernbane i nord vil bedre sjømatens klimaregnskap

En stor satsing på bane i nord vil kunne gi et mer pålitelig og forutsigbart logistikktilbud for sjømatnæringen. Det vil kunne gi gevinster i...

Trenger ikke flere i krabbefisket

Å gi flere muligheten til å fiske kongekrabbe, vil utvanne hele forvaltningsprinsippet i Øst-Finnmark skriver Sjømat Norge i departements nye...

Mer fisk og flere i arbeid selv med CO2 avgift

08.08.2019 | Høringsuttalelser   Industri  
Sjømat Norge sier ja til CO2 avgift for fiskeflåten, men bare dersom en kompensasjonsordning ivaretar fiskeri- og distriktspolitiske...

Ber om utsatt nedtrekk i «røde» områder

22.02.2019 | Havbruk   Høringsuttalelser  
I et grundig høringssvar til Nærings- og fiskeridepartementets forslag til hjemmel for å kutte lakseproduksjonen i "røde" produksjonsområder, ber...

Ber Mattilsynet trekke forslag til nye transportkrav

20.02.2019 | Høringsuttalelser  
I et høringssvar til Mattilsynet ber Sjømat Norge om at etaten trekker sitt forslag til endringer i kravene til transport av fisk knyttet til...

Miljøreform i havbruk

06.02.2019 | Høringsuttalelser  
Trengst det en ny miljøreform i havbruk? Et eget forslag ble nylig fremmet i Stortinget. Les hva Sjømat Norge mener om forslaget her.