Høringssvar – Konseptvalgutredning (KVU) for transportløsninger i Nord-Norge


Publisert 03.01.2024 av Henrik Wiedswang Horjen Høringsuttalelser

Anbefalingene i konseptvalgutredningen (KVU) om forbedring av veg og jernbane samsvarer godt med de innspill til forbedringer i infrastrukturen i Nord-Norge som Sjømat Norge har gitt gjennom flere år, både i forbindelse med de årlige forslag til statsbudsjetter og i forbindelse med NTP-prosesser.

Det politiske Norge bør nå samle seg om få på plass de anbefalinger som er gitt om i KVU-en om transportløsninger i nord, dernest i neste omgang tar fatt i de områder som ikke er viet mye oppmerksomhet i KVU-en: De behov det er for tiltak i havner og ikke minst å få løftet standarden på fylkesveiene.

Sjømat Norges høringssvar kan leses i sin helhet her.

Vil du vite mer?

 
Trond Davidsen
Trond Davidsen
Viseadm. direktør
Mobil: 90 18 07 02

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Ber om fortgang for innføring av miljøfleksibilitetsordning

Tariffkonferanse

FrP: – Det vi advarte mot har slått til

Disse fikk priser

Seminar om frihandelsavtaler og opprinnelse

Webinar om rømmingssikkerhet

Lakseskatten ett år etter: Investeringer for 30 milliarder ligger fortsatt i skuffen

Medlemsmøte Havbruk Nord

Årssamling Havbruk Nord

Vi søker ny kollega!