Regulering av kongekrabbe 2024


Publisert 07.11.2023 av Henrik Wiedswang Horjen Høringsuttalelser

Sjømat Norge viser til høringsnotat fra Fiskeridirektoratet med forslag til reguleringer for fangst av kongekrabbe i 2024. Les her for vårt høringssvar:

Vil du vite mer?

 
Kristin Alnes
Kristin Alnes
Fagsjef industri og handel
Mobil: 918 23 581

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Brudd i forhandlingene i Havbruksoverenskomsten

Hyse vs brosme 1-0

Høring: Nasjonale kostråd for god helse og gode liv

Viktig for fiskeindustrien

Helhetlige forvaltningsplaner for de norske havområdene

Permitteringsregler i fiskeindustrien

Enighet i forhandlingene med NNN

– Svaret er Ja!

Følg seminaret fra Grand

Vårens lønnsoppgjør