Henrik Wiedswang Horjen
Kommunikasjonssjef
982 65 219

Høringsuttalelser

Notat til justisminister om korona-utbruddet

I regi av justisminister Monica Mæland deltok Sjømat Norge i møte med Mæland, næringsminister Iselin Nybø søndag 15. mars.

Anmodning om generell midlertidig dispensasjon fra visse bestemmelser i kvalitetsforskriften

Sjømat Norge er opptatt av å begrense spredningshastigheten på COVID 19. Les vårt høringssvar om midlertidig dispensasjon fra visse bestemmelser...

Støtter bedre tilsyn og strengere sanksjoner for regelbrudd

06.03.2020 | Høringsuttalelser   Industri  
Sjømat Norge er enig med Fiskerikontrollutvalget i at det er behov for å styrke den nasjonale...

Teknisk forskrift for landbaserte anlegg

04.03.2020 | Høringsuttalelser  
Sjømat Norge har nå sendt sine innspill til Fiskeridirektoratets nye endringsforslag til «Forskrift om krav til teknisk standard for landbaserte...

– Vi vil skape flere skattebetalere

Sjømat Norge støtter mindretallet i høringssvaret om havbruksskatt.

Krever regelendringer i kongekrabbebransjen

Sjømat Norge roser gårsdagens aksjon mot ulovlig omsetning av kongekrabbe. – Kriminelle aktører har hatt stort spillerom i lang tid, men vi...

Kven skal fiske kva?

Fiskeridirektoratet ønskjer å justere adgangen for å delta i ei rekkje fiskeri. Sjømat Norge har her gjeve sine tilbakemeldingar på høyringa om...

Politikerene fikk høre dette

Transport, næring, finans, arbeid og energi og miljø. Sjømat er viktigere enn noen gang. Det fikk politikerene høre da Sjømat Norge sa sine...

Høringssvar mateksportforskriften

03.10.2019 | Høringsuttalelser  
Mattilsynet har sendt forslag til ny mateksportforskrift på høring. - Den tydeliggjør både ansvar og rettigheter, sier Sjømat Norges i høringen.

– Ny jernbane i nord vil bedre sjømatens klimaregnskap

En stor satsing på bane i nord vil kunne gi et mer pålitelig og forutsigbart logistikktilbud for sjømatnæringen. Det vil kunne gi gevinster i...