Henrik Wiedswang Horjen
Kommunikasjonssjef
982 65 219

Høringsuttalelser

Grensepassering til Norge for utenlandske arbeidstakere og spesialister i forbindelse med koronautbruddet

De samarbeidende organisasjonene NHO mat og drikke, Sjømat Norge, DLF, NHO Service og Handel og Virke har til Monica Mæland gitt innspill...

Permitteringsregelverk i fiskeindustrien

18.03.2020 | Høringsuttalelser   Industri  
I forbindelse med endringer i permitteringsregelverket som følge av koronasituasjonen, har Regjeringen foreslått en innkrenking av arbeidsgivers...

Innspill om arbeidstidsbestemmelser

Som følge av situasjonen med korona-virus har departementet ønsket innspill fra organisasjonene i forbindelse med vurdering om å gjøre endringer i...

Notat til justisminister om korona-utbruddet

I regi av justisminister Monica Mæland deltok Sjømat Norge i møte med Mæland, næringsminister Iselin Nybø søndag 15. mars.

Anmodning om generell midlertidig dispensasjon fra visse bestemmelser i kvalitetsforskriften

Sjømat Norge er opptatt av å begrense spredningshastigheten på COVID 19. Les vårt høringssvar om midlertidig dispensasjon fra visse bestemmelser...

Støtter bedre tilsyn og strengere sanksjoner for regelbrudd

06.03.2020 | Høringsuttalelser   Industri  
Sjømat Norge er enig med Fiskerikontrollutvalget i at det er behov for å styrke den nasjonale...

Teknisk forskrift for landbaserte anlegg

04.03.2020 | Høringsuttalelser  
Sjømat Norge har nå sendt sine innspill til Fiskeridirektoratets nye endringsforslag til «Forskrift om krav til teknisk standard for landbaserte...

– Vi vil skape flere skattebetalere

Sjømat Norge støtter mindretallet i høringssvaret om havbruksskatt.

Krever regelendringer i kongekrabbebransjen

Sjømat Norge roser gårsdagens aksjon mot ulovlig omsetning av kongekrabbe. – Kriminelle aktører har hatt stort spillerom i lang tid, men vi...

Kven skal fiske kva?

Fiskeridirektoratet ønskjer å justere adgangen for å delta i ei rekkje fiskeri. Sjømat Norge har her gjeve sine tilbakemeldingar på høyringa om...