Tarjei Svalbjørg
Junior rådgiver kommunikasjon
98690727

Høringsuttalelser

Dagpenger under permittering til ansatte i fiskeindustrien

06.04.2020 | Høringsuttalelser   Arbeidsliv  
LO Troms og Finnmark henvendte seg 2. april til arbeid- og sosial departementet angående midlertidige regler for dagpenger under permitteringer i...

Behov for tilstedeværelse og tilsyn

Norges Fiskarlag, Norges Råfisklag, Sjømat Norge og Surofi skriver i en høringsuttalelse at det i korona-situasjonen er behov for fysiske...

Brev til NFD, verdien av godt fungerande kredittforskringar for sjømateksporten

Mandag 30. mars sende Sjømat Norge eit brev til nærings- og fiskeridepartementet der vi gjer greie for viktigheita av godt fungerande...

Prioritering av nøkkelmedarbeidere

Til Helsedirektoratet opplyser forsyningskjeden innenfor mat-, drikke- og dagligvaresektoren om betydningen av leveringsdyktighet og kapasitet i mat-,...

Grensepassering til Norge for utenlandske arbeidstakere og spesialister i forbindelse med koronautbruddet

De samarbeidende organisasjonene NHO mat og drikke, Sjømat Norge, DLF, NHO Service og Handel og Virke har til Monica Mæland gitt innspill...

Permitteringsregelverk i fiskeindustrien

18.03.2020 | Høringsuttalelser   Industri  
I forbindelse med endringer i permitteringsregelverket som følge av koronasituasjonen, har Regjeringen foreslått en innkrenking av arbeidsgivers...

Innspill om arbeidstidsbestemmelser

Som følge av situasjonen med korona-virus har departementet ønsket innspill fra organisasjonene i forbindelse med vurdering om å gjøre endringer i...

Notat til justisminister om korona-utbruddet

I regi av justisminister Monica Mæland deltok Sjømat Norge i møte med Mæland, næringsminister Iselin Nybø søndag 15. mars.

Anmodning om generell midlertidig dispensasjon fra visse bestemmelser i kvalitetsforskriften

Sjømat Norge er opptatt av å begrense spredningshastigheten på COVID 19. Les vårt høringssvar om midlertidig dispensasjon fra visse bestemmelser...

Støtter bedre tilsyn og strengere sanksjoner for regelbrudd

06.03.2020 | Høringsuttalelser   Industri  
Sjømat Norge er enig med Fiskerikontrollutvalget i at det er behov for å styrke den nasjonale...