Endring av fiskekvalitetsforskriften

07.07.2017 | Sjømat Norge  Høringsuttalelser  
Mattilsynet ønsker endringer i fiskekvalitetsforskriften. Regelverket skal nå gjøres lettere anvendelig for næringen og tilsynsmyndighetene. Her...

Områdeforeskrift PD i Trøndelag og Nordland

Mattilsynet har bedt interesser om tilbakemelding på en egen områdeforeskrift for PD i Trøndelag og Nordland. Her kan du lese Sjømat Norges mening...

Frysefritak for oppdrettslaks

06.07.2017 | Sjømat Norge  Høringsuttalelser  
Oppdrettet fisk er fritatt fra kravet om å fryses dersom det skal spises rått. Mattilsynet ønsker å gjøre justeringer på regelverket. Se Sjømat...

Sjømat Norge om ny luseforeskrift

30.05.2017 | Havbruk  Høringsuttalelser  
Mattilsynet ønsker innspill til ny forskrift om kontroll av lakselus. Her kan du lese Sjømat Norges innspill.

Endringer i fôrvareforskriften

16.02.2017 | Høringsuttalelser  
Sjømat Norge har sendt høringssvar til Mattilsynets forslag til endringer i...

Slår inn åpne dører

Den positive utviklingen med mindre rømming og redusert bruk av legemidler mot lakselus viser at havbruksnæringen er på rett veg. Innsatsen er...

Støtter ikke forslag om endret våravlusning

08.02.2017 | Havbruk  Høringsuttalelser  
Før årrskiftet sendte Mattilsynet på hastehøring et forslag til endrede krav til våravlusing. I høringssvaret skriver Sjømat Norge at det er...

Sier ja til økt fleksibilitet

10.01.2017 | Havbruk  Høringsuttalelser  
- Det er bra at departementet nå justerer forslaget til ny havbruksforvaltning og legger opp til at oppdretterne får bedre fleksibilitet mellom...

Ber om lavere markedsavgifter

17.11.2016 | Havbruk  Høringsuttalelser  Industri  
Sjømat Norge anmoder Nærings- og fiskeridepartementet om å redusere markedsavgiftene som betales til Norges sjømatråd AS. Sjømat Norge ber...

– Sjømat sentralt i ny havstrategi

- Som en stor sjømatnasjon kan vi bidra til samlede lavere utslipp gjennom å legge til rette for økt sjømattilførsel til markedene. Fiskeri og...