Henrik Wiedswang Horjen
Kommunikasjonssjef

Permitteringsregelverk i fiskeindustrien

18.03.2020 | Høringsuttalelser   Industri  
I forbindelse med endringer i permitteringsregelverket som følge av koronasituasjonen, har Regjeringen foreslått en innkrenking av arbeidsgivers...

Innspill om arbeidstidsbestemmelser

Som følge av situasjonen med korona-virus har departementet ønsket innspill fra organisasjonene i forbindelse med vurdering om å gjøre endringer i...

Notat til justisminister om korona-utbruddet

I regi av justisminister Monica Mæland deltok Sjømat Norge i møte med Mæland, næringsminister Iselin Nybø søndag 15. mars.

Anmodning om generell midlertidig dispensasjon fra visse bestemmelser i kvalitetsforskriften

Sjømat Norge er opptatt av å begrense spredningshastigheten på COVID 19. Les vårt høringssvar om midlertidig dispensasjon fra visse bestemmelser...

Støtter bedre tilsyn og strengere sanksjoner for regelbrudd

06.03.2020 | Høringsuttalelser   Industri  
Sjømat Norge er enig med Fiskerikontrollutvalget i at det er behov for å styrke den nasjonale...

Teknisk forskrift for landbaserte anlegg

04.03.2020 | Høringsuttalelser  
Sjømat Norge har nå sendt sine innspill til Fiskeridirektoratets nye endringsforslag til «Forskrift om krav til teknisk standard for landbaserte...

– Vi vil skape flere skattebetalere

Sjømat Norge støtter mindretallet i høringssvaret om havbruksskatt.

Krever regelendringer i kongekrabbebransjen

Sjømat Norge roser gårsdagens aksjon mot ulovlig omsetning av kongekrabbe. – Kriminelle aktører har hatt stort spillerom i lang tid, men vi...

Kven skal fiske kva?

Fiskeridirektoratet ønskjer å justere adgangen for å delta i ei rekkje fiskeri. Sjømat Norge har her gjeve sine tilbakemeldingar på høyringa om...

Politikerene fikk høre dette

Transport, næring, finans, arbeid og energi og miljø. Sjømat er viktigere enn noen gang. Det fikk politikerene høre da Sjømat Norge sa sine...