Øyvind André Haram
Kommunikasjonssjef
908 81 591

Dumping av lusemiddel fra havbruksanlegg

06.02.2019 | Høringsuttalelser  
Miljøpartiet de Grønne foreslo nylig ett nytt regelverk for dumping av lusemidler. Sjømat Norge la nylig frem sine kommentarer til dok 8 forslaget...

Heimfall om fiskeretter

06.02.2019 | Høringsuttalelser  
SV sine stortingsrepresentanter Torgeir Knag Fylkesnes, Mona Fagerås og Audun Lysbakken meiner heimfall av fiskerettar vil sikre verdiskaping og...

Tidsbegrensing av oppdrettstilatelser

06.02.2019 | Høringsuttalelser  
Arbeiderpartiet la i Stortinget frem et Dok 8 forslag om tidsbegrensing av oppdrettstillatelser. Sjømat Norge har gitt sine kommentarer til forslaget...

Utredning alternativer til EØS-avtalen

04.02.2019 | Høringsuttalelser  
Sosialistisk Venstreparti ønsker at Stortinget skal utrede alternativer til EØS-avtalen. Sjømat Norge forklarer her hvorfor avtalen er mer...

Høringssvar til endring av PD-forskriften

Sjømat Norge har sendt høringssvar til Mattilsynet angående forslag til endringer i Forskrift 29.08.2017 nr. 1318 om tiltak for å forebygge,...

Etterlyser veileder til forskrift om landbaserte akvakulturanlegg

21.12.2018 | Havbruk   Høringsuttalelser  
I et høringssvar til Fiskieridirektoratet etterlyser Sjømat Norge en nødvendig veileder knyttet til forskriften om krav til teknisk standard for...

Ber Mattilsynet se på egen rolleforståelse

Sjømat Norge oppfordrer Mattilsynet til internt å se på egen rolleforståelse i forbindelse med risikoanalyser samt å se på i hvilke sammenhenger...

Om offentlige innkjøp av matvarer, drikke og måltider

Sjømat Norge har gitt høringssvar til Helsedirektoratets utkast til mal for bruk av ernæringskrav og kriterier ved innkjøp av matvarer, drikke og...

Hvor mange fiskebåter kan en skipper delta i fiske med?

12.12.2018 | Høringsuttalelser  
Fiskeridirektoratet sendte nylig ut på høring et notat om deltakerforskriften for 2019. Evalueringen gjelder det generelle leieskipperforbudet, og...

Regulering av kongekrabbefisket 2019

20.11.2018 | Høringsuttalelser  
Sjømat Norge har sendt inn sitt høringssvar til hvordan kongekrabbefisket bør reguleres i 2019.