Geir Ove Ystmark
Administrerende direktør
481 27 155

Om Sjømat Norge

Sjømat Norge arbeider for å sikre gode rammebetingelser for sjømatnæringen og for å yte best mulig service overfor medlemsbedriftene. Itillegg yter vi støtte i arbeidsgiverspørsmål. Sjømat Norge er en medlemsstyrt organisasjon tilknyttet Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

Høring av evaluering av Statsforvalterens geografiske inndeling

08.03.2023 | Høringsuttalelser  
Sjømat Norge viser til høringsbrev fra Kommunal- og distriktsdepartementet av 05.12.22 ogvedlagt rapport «Færre og bedre – en evaluering av...

Gunnar Haagensen innstilt som ny styreleder i Sjømat Norge 

24.02.2023 | Sjømat Norge   Styret  
Sjømat Norges valgkomité har lagt fram sine innstillinger til de valg og godtgjørelser som skal behandles på organisasjonens generalforsamling for...

Sjømat Norges innspill til næringsplaner for norske havområder

Sjømat Norge ved Marit Bærøe, Hilde Flåten og Ole Fretheim deltok 26. januar på innspillsmøte om utarbeidelse av næringsplaner for Nordsjøen,...

Fiske etter kysttorsk i nord

07.02.2023 | Høringsuttalelser  
Hvilke tiltak bør gjelde for å fiske etter kysstorsk nord for 62°N? Fiskeridirektoratet har sendt på høring fiske om kysttorsken og havdeling i...

Disse skal styre i midt

Henny, Ketil, Olav, Stig-Nidar og Ole Martin. Årsmøtet i region midt har valgt nytt arbeidsutvalg.

Kortbanenettet er avgjørende

30.01.2023 | Høringsuttalelser  
Sjømat Norge mener det er svært viktig å ha et godt utbygd kortbanenett i...

Sjømat Norge om inntektsutjevning

02.01.2023 | Høringsuttalelser  
Sjømat Norge mener inntektene fra Havbruksfondet skal kanaliseres direkte til kommunene.

– Se til Færøyene!

Sjømat Norges ber regjeringen om å se til Færøyene, i sitt høringssvar til den nye...

Bruk av normprisråd

29.11.2022 | Høringsuttalelser  
Sjømat Norge har sendt sine tanker om bruk av normprisråd i forbindelse med grunnrenteskatt på laks.

Peder Egseth ny politisk spydspiss

Sjømat Norge ansetter tidligere statssekretær Peder Egseth som ny næringspolitisk sjef.