Geir Ove Ystmark
Administrerende direktør
481 27 155

Sjømat Norge arbeider for å sikre gode rammebetingelser for sjømatnæringen og for å yte best mulig service overfor medlemsbedriftene. Itillegg yter vi støtte i arbeidsgiverspørsmål. Sjømat Norge er en medlemsstyrt organisasjon tilknyttet Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

Mer fisk og flere i arbeid selv med CO2 avgift

08.08.2019 | Høringsuttalelser   Industri  
Sjømat Norge sier ja til CO2 avgift for fiskeflåten, men bare dersom en kompensasjonsordning ivaretar fiskeri- og distriktspolitiske...

Sjømat Norge styrker kommunikasjonsstaben

Kristin Langeland (36) blir ny kommunikasjonsdirektør og Henrik Wiedswang Horjen (32) ny kommunikasjonssjef i Sjømat Norge. Begge får kontorsted i...

Inger-Marie Sperre får fornyet tillit

03.04.2019 | Sjømat Norge   Styret  
– Veldig hyggelig, sier nylig gjenvalgt styreleder, Inger-Marie...

Ber om utsatt nedtrekk i «røde» områder

22.02.2019 | Havbruk   Høringsuttalelser  
I et grundig høringssvar til Nærings- og fiskeridepartementets forslag til hjemmel for å kutte lakseproduksjonen i "røde" produksjonsområder, ber...

Ber Mattilsynet trekke forslag til nye transportkrav

20.02.2019 | Høringsuttalelser  
I et høringssvar til Mattilsynet ber Sjømat Norge om at etaten trekker sitt forslag til endringer i kravene til transport av fisk knyttet til...

Miljøreform i havbruk

06.02.2019 | Høringsuttalelser  
Trengst det en ny miljøreform i havbruk? Et eget forslag ble nylig fremmet i Stortinget. Les hva Sjømat Norge mener om forslaget her.

Dumping av lusemiddel fra havbruksanlegg

06.02.2019 | Høringsuttalelser  
Miljøpartiet de Grønne foreslo nylig ett nytt regelverk for dumping av lusemidler. Sjømat Norge la nylig frem sine kommentarer til dok 8 forslaget...

Heimfall om fiskeretter

06.02.2019 | Høringsuttalelser  
SV sine stortingsrepresentanter Torgeir Knag Fylkesnes, Mona Fagerås og Audun Lysbakken meiner heimfall av fiskerettar vil sikre verdiskaping og...

Tidsbegrensing av oppdrettstilatelser

06.02.2019 | Høringsuttalelser  
Arbeiderpartiet la i Stortinget frem et Dok 8 forslag om tidsbegrensing av oppdrettstillatelser. Sjømat Norge har gitt sine kommentarer til forslaget...

Utredning alternativer til EØS-avtalen

04.02.2019 | Høringsuttalelser  
Sosialistisk Venstreparti ønsker at Stortinget skal utrede alternativer til EØS-avtalen. Sjømat Norge forklarer her hvorfor avtalen er mer...