Geir Ove Ystmark
Administrerende direktør
481 27 155

Om Sjømat Norge

Sjømat Norge arbeider for å sikre gode rammebetingelser for sjømatnæringen og for å yte best mulig service overfor medlemsbedriftene. Itillegg yter vi støtte i arbeidsgiverspørsmål. Sjømat Norge er en medlemsstyrt organisasjon tilknyttet Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

– Nå må det handles!

24.05.2022 | Høringsuttalelser   Industri  
Fiskeripolitikken må gis et industrielt innhold, mener Sjømat Norge i sitt høringssvar til Tveiteråsutvalget.

Paul Birger Torgnes gjenvalgt som styreleder i Sjømat Norge

05.04.2022 | Sjømat Norge   Styret  
Paul Birger er gjenvalgt som styreleder i Sjømat Norge. Guri Lerøy Riple og Tor Anders Elvegård er nye representanter inn i...

Paul Birger på gjenvalg

Sjømat Norges styreleder, Paul Birger Torgnes, er foreslått gjenvalgt til årets generalforsamling i Bodø.

Høringssvar: Norsk deltakelse på Expo 2025 i Osaka

10.02.2022 | Høringsuttalelser  
Sjømat Norge uttrykker i høringssvaret en skepsis til den typen mega-arrangementer somverdensutstillingen Expo 2025 i Osaka fortsatt er i tiden.

Høring: Forslag til forskrift om kapasitetsjustering i laks- og ørretproduksjon

04.02.2022 | Høringsuttalelser  
Sjømat Norge ber Nærings- og Fiskeridepartementet sørge for at vurderingsperioden for regulering av kapasiteten med utgangspunkt i vurdering av...

Egne tillatelser for miljøteknologi?

14.01.2022 | Høringsuttalelser  
Bør det være egne havbrukstillatelser for ny miljøteknologi? Hva bør i så tilfelle det inneholde?...

Forskrift om opptak og bruk av informasjon om bestemt angitte bunnforhold

Sjømat Norge ber om en dialog rundt forhold knyttet til havbruksnæringens behov for tilgang til detaljert bunndata for en best mulig plassering og...

Økt sjøareal til forsvaret

Forsvaret ønsker økte areal avsatt til øvingsvirksomhet. - En må kunne leve i sambruk, mener Sjømat Norge i sitt høringssvar.

Regulering Kongekrabbe

08.11.2021 | Høringsuttalelser  
Sjømat Norge har avgitt høringssvar til Fiskeridirektoratet. Se...