Geir Ove Ystmark
Administrerende direktør
481 27 155

Sjømat Norge arbeider for å sikre gode rammebetingelser for sjømatnæringen og for å yte best mulig service overfor medlemsbedriftene. Itillegg yter vi støtte i arbeidsgiverspørsmål. Sjømat Norge er en medlemsstyrt organisasjon tilknyttet Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

Hvor mange fiskebåter kan en skipper delta i fiske med?

12.12.2018 | Høringsuttalelser  
Fiskeridirektoratet sendte nylig ut på høring et notat om deltakerforskriften for 2019. Evalueringen gjelder det generelle leieskipperforbudet, og...

Regulering av kongekrabbefisket 2019

20.11.2018 | Høringsuttalelser  
Sjømat Norge har sendt inn sitt høringssvar til hvordan kongekrabbefisket bør reguleres i 2019.

Sjømat Norge tar utviklingen i rekebestandene på alvor

Sjømat Norge, som organiserer både rekeindustrien og havbruksnæringen, ser alvorlig på meldingene om dårlige rekefangster. Organisasjonen ber...

Tiltak mot ulovlig omsetning av kongekrabbe

30.10.2018 | Høringsuttalelser  Industri  
Sjømat Norge har lenge vært bekymret for at dagens gode forvaltningsregime for kongekrabbe blir undergravd av et omfattende ulovlig fiske.

Innspill til Mattilsynets bestilling til VKM om sushi

Mattilsynet vil bestille en vurdering frå Vitenskapskomitéen for mat og miljø (VKM) når det gjelder gravide og utsatte gruppers konsum av...

Havbruksnæringen må ikke skattlegges ut av landet

22.05.2018 | Havbruk  Høringsuttalelser  
- Det diskuteres nå ulike former for skattlegging av havbruksnæringen. Vi mener det er viktig å ta vare på konkurransekraften og at produksjon av...

La en sjark være en sjark

For fiskeindustrien i Norge er det viktig at sjarkene forblir sjarker, og ikke transformeres til større havgående fartøy, skriver Sjømat Norge i...

Høye priser for vekst er uheldig

20.04.2018 | Høringsuttalelser  
- Vi er ikke tjent med at pris på vekst maksimeres. Det er til hinder for å øke verdiskapningen og bedre konkurransekraften, sier Jon Arne Grøttum...

Høringssvar- Gjødselvarer mv. av organisk opphav

13.12.2017 | Høringsuttalelser  
Sjømat Norge har avgitt høringssvar datert...

Premierer ikke miljøbevissthet godt nok!

Sjømat Norge er tvilende til at regjeringens fordeling av vekst i lakse- og ørretnæringen virker etter hensikten. Organisasjonen ønsker også...