Geir Ove Ystmark
Administrerende direktør
481 27 155

Om Sjømat Norge

Sjømat Norge arbeider for å sikre gode rammebetingelser for sjømatnæringen og for å yte best mulig service overfor medlemsbedriftene. Itillegg yter vi støtte i arbeidsgiverspørsmål. Sjømat Norge er en medlemsstyrt organisasjon tilknyttet Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

Sjømat Norge stiller klare krav for innføring av nye vekter

Sjømat Norge har levert sitt høringssvar til forslaget om krav automatiske vektsystemer som Fiskeridirektoratet og justervesenet har hatt på...

Akvakulturregelverket

16.04.2021 | Høringsuttalelser  
Fiskeridirektoratet har en rekke forslag til endringer i Akvakulturregelverket. Sjømat Norge har gitt sine tilbakemeldinger på...

Paul Birger Torgnes valgt som ny styreleder i Sjømat Norge

23.03.2021 | Sjømat Norge   Styret  
Torgnes overtar roret i organisasjonen etter Inger-Marie Sperre, som nå blir leder i bransjegruppe...

Konkurransekraft for fremtidens havbruksnæring – ny havbruksstrategi

Sjømat Norge har i dag sendt sitt innspill til regjeringens varslede havbruksstrategi. -Konkurransekraften må sikres gjennom å videreutvikle...

Nygaard Grøntvedt ny regionsjef i Sjømat Norge

24.02.2021 | Om Sjømat Norge  
Randi Nygaard Grøntvedt (47) blir ny regionsjef midt i Sjømat...

Forslag på nytt styre for Sjømat Norge

16.02.2021 | Sjømat Norge   Styret  
Sjømat Norges valgkomité har lagt frem sin innstilling til nytt styre for Sjømat Norge for...

Framtidig forvaltning ILA

Mattilsynet har bedt næringen om innspill til fremtidig forvaltning av ILA i Norge. Her er Sjømat Norges høringssvar...

Høringssvar-Revidering av regelverk som regulerer forurensing fra akvakulturanlegg i sjø for matfisk og stamfisk

Sjømat Norge viser til høringsbrev fra Miljødirektoratet 11.sept 2020 hvor Miljødirektoratet og Fiskeridirektoratet på oppdrag fra Klima- og...

Høringssvar – avgift på produksjon av fisk

Skattedirektoratet har sendt forslag om endring av særavgiftsforskriften, skatteforvaltningsforskriften og skattebetalingsforskriften på høring.

Regulering av kongekrabbefangst i 2021

16.11.2020 | Høringsuttalelser  
Sjømat Norge har gjeve sitt svar på forslaget til regulering av fangst av kongekrabbe i og utanfor dei kvoteregulerte områda i...