Geir Ove Ystmark
Administrerende direktør
481 27 155

Om Sjømat Norge

Sjømat Norge arbeider for å sikre gode rammebetingelser for sjømatnæringen og for å yte best mulig service overfor medlemsbedriftene. Itillegg yter vi støtte i arbeidsgiverspørsmål. Sjømat Norge er en medlemsstyrt organisasjon tilknyttet Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

Konkurransekraft for fremtidens havbruksnæring – ny havbruksstrategi

Sjømat Norge har i dag sendt sitt innspill til regjeringens varslede havbruksstrategi. -Konkurransekraften må sikres gjennom å videreutvikle...

Nygaard Grøntvedt ny regionsjef i Sjømat Norge

24.02.2021 | Om Sjømat Norge  
Randi Nygaard Grøntvedt (47) blir ny regionsjef midt i Sjømat...

Forslag på nytt styre for Sjømat Norge

16.02.2021 | Sjømat Norge   Styret  
Sjømat Norges valgkomité har lagt frem sin innstilling til nytt styre for Sjømat Norge for...

Framtidig forvaltning ILA

Mattilsynet har bedt næringen om innspill til fremtidig forvaltning av ILA i Norge. Her er Sjømat Norges høringssvar...

Høringssvar-Revidering av regelverk som regulerer forurensing fra akvakulturanlegg i sjø for matfisk og stamfisk

Sjømat Norge viser til høringsbrev fra Miljødirektoratet 11.sept 2020 hvor Miljødirektoratet og Fiskeridirektoratet på oppdrag fra Klima- og...

Høringssvar – avgift på produksjon av fisk

Skattedirektoratet har sendt forslag om endring av særavgiftsforskriften, skatteforvaltningsforskriften og skattebetalingsforskriften på høring.

Regulering av kongekrabbefangst i 2021

16.11.2020 | Høringsuttalelser  
Sjømat Norge har gjeve sitt svar på forslaget til regulering av fangst av kongekrabbe i og utanfor dei kvoteregulerte områda i...

– En tapt mulighet om vi ikke griper sjansen til å skape flere arbeidsplasser

13.11.2020 | Industri   Om Sjømat Norge  
Sjømat Norge og Fiskarlaget har ovenfor Arbeiderpartiet gjentatt at forhandlingene med Storbritannia er en sjelden mulighet for å sikre mer...

Ole Troland ansatt i Sjømat Norge

30.10.2020 | Om Sjømat Norge  
Ole Troland (27) er ansatt som rådgiver i Sjømat...

Krevende utsikter for torskenæringa i 2021

19.10.2020 | Industri   Om Sjømat Norge  
En kvoteøkning på torsk til tross, torskenæringa går en vanskelig tid i møte. Markedsutfordringene gjennom korona blir ikke lettere å håndtere...