Geir Ove Ystmark
Administrerende direktør
481 27 155

Om Sjømat Norge

Sjømat Norge arbeider for å sikre gode rammebetingelser for sjømatnæringen og for å yte best mulig service overfor medlemsbedriftene. Itillegg yter vi støtte i arbeidsgiverspørsmål. Sjømat Norge er en medlemsstyrt organisasjon tilknyttet Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

TBT-notifikasjon fra Brasil om fryst fisk regelverket

20.09.2023 | Høringsuttalelser  
Brasil notifiserte i juni en endring av sitt regelverk for fryst fisk til WTOs Committee on Technical Barriers to Trade (TBT) med høringsfrist 17.

Prisråd for havbruk og fastsetting av bruttoinntekt i grunnrenteskatten

30.08.2023 | Høringsuttalelser  
Sjømat Norge vil sterkt advare mot Finansdepartementets foreslåtte normprisråd og fastsetting av brutto inntekt i den nye grunnrenteskatten på...

Vi debatterer i Arendal

Politikere, journalister og alle som har en mening. Sjømat Norge er på plass under...

Nasjonal transportplan 2025 – 2036

06.07.2023 | Høringsuttalelser  
Hvilke transportløsninger vil være best for sjømatnæringen? Se hva Sjømat Norge mener om nasjonal trasportplan.

Markedsavgift for konvensjonelle produkt

05.07.2023 | Høringsuttalelser  
Sjømat Norge har levert høringssvar om markedsavgiften skal reduseres fra 0,75% til 0,5%.

Endring av forskrift om produksjonsområder for akvakultur av matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret

19.06.2023 | Høringsuttalelser  
Det har vært høring på endring av forskrift om produksjonsområder for akvakultur av matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret, også...

Fornybar energiproduksjon til havs

15.06.2023 | Høringsuttalelser  
Det har vært høring på program for strategisk konsekvensutredning av nye områder til fornybar energiproduksjon til havs. Se Sjømat Norges...

Havbruk til havs på høring

05.06.2023 | Høringsuttalelser  
Fiskeridirektoratet sendte denne våren på høring forslag til utredningsprogram for havbruk til havs for områdene Norskerenna sør, Frøyabanken...

Høringssvar: Fiske etter pukkellaks i sjø i Finnmark 2023

14.04.2023 | Høringsuttalelser  
Sjømat Norge har sendt høringssvaret til Miljødirektoratet, knyttet til forslag om ny forskrift for fiske etter pukkellaks i sjøen i Finnmark i...

Torvikutvalget – vår mening

12.04.2023 | Høringsuttalelser  
Hva mener Sjømat Norge om Thorvikutvalgets nye skatteforslag? Last ned og se våre kommentarer.