Helhetlige forvaltningsplaner for de norske havområdene


Publisert 13.05.2024 av Øyvind André Haram Høringsuttalelser

Sjømat Norge har leverert inn sitt høringssvar og stiller seg bak NHOs skriftlige innspill.

Du kan lese hva Sjømat Norge og NHO mener her.

Vil du vite mer?

 
Ole Fretheim
Ole Fretheim
Fagsjef Havbruksteknologi
Mobil: 907 46 701

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Enighet i lønnsforhandlingene for fiskemel og fiskefôr

Brudd i forhandlingene i Havbruksoverenskomsten

Hyse vs brosme 1-0

Høring: Nasjonale kostråd for god helse og gode liv

Viktig for fiskeindustrien

Helhetlige forvaltningsplaner for de norske havområdene

Permitteringsregler i fiskeindustrien

Enighet i forhandlingene med NNN

– Svaret er Ja!

Følg seminaret fra Grand