Havbruk til havs – områder i nord til uttale


Publisert 13.11.2023 av Henrik Wiedswang Horjen Høringsuttalelser Teknologi og service

Sjømat Norge viser til notat fra Fiskeridirektoratet datert 20.10.2023 om områder i nord til uttale for havbruk til havs (HtH).

Les våre uttalelser her:

Vil du vite mer?

 
Ole Fretheim
Ole Fretheim
Fagsjef Havbruksteknologi
Mobil: 907 46 701

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Enighet i lønnsforhandlingene for fiskemel og fiskefôr

Brudd i forhandlingene i Havbruksoverenskomsten

Hyse vs brosme 1-0

Høring: Nasjonale kostråd for god helse og gode liv

Viktig for fiskeindustrien

Helhetlige forvaltningsplaner for de norske havområdene

Permitteringsregler i fiskeindustrien

Enighet i forhandlingene med NNN

– Svaret er Ja!

Følg seminaret fra Grand