Forslag til endringer i regulering av fangst av snøkrabbe


Publisert 07.11.2023 av Henrik Wiedswang Horjen Høringsuttalelser

Sjømat Norge viser til høringsnotat fra Fiskeridirektoratet med forslag til regulering av fangst av snøkrabbe.

Høringssvaret til Sjømat Norge leses her:

Vil du vite mer?

 
Kristin Alnes
Kristin Alnes
Fagsjef industri og handel
Mobil: 918 23 581

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Brudd i forhandlingene i Havbruksoverenskomsten

Hyse vs brosme 1-0

Høring: Nasjonale kostråd for god helse og gode liv

Viktig for fiskeindustrien

Helhetlige forvaltningsplaner for de norske havområdene

Permitteringsregler i fiskeindustrien

Enighet i forhandlingene med NNN

– Svaret er Ja!

Følg seminaret fra Grand

Vårens lønnsoppgjør