Forslag til ny lov om bærekraftige produkter og verdikjeder


Publisert 03.10.2023 av Henrik Wiedswang Horjen Høringsuttalelser

Sjømat Norge viser til høringsnotat fra Klima- og miljødepartementet datert 30.06.2023 om forslag til styrking av lovgivning for bærekraftige produkter og verdikjeder.

Sjømat Norge stiller seg positiv til høringens forslag om å gjennomføre de nevnte rettsakter i Norge herunder forordningen som blir vedtatt basert på utkastet COM (2022) 142 final. Forslaget vil styrke det norske lovverket bl.a. for utvikling av en sirkulær økonomi. Rettsaktene vil bidra til at det utvikles produkter som har lavere miljøfotavtrykk herunder klimagassutslipp, skaper mindre avfall og motvirker sløsing av ressurser. Dette er i tråd med Sjømat Norges visjon om bærekraftig matproduksjon med mindre miljøavtrykk.

Vårt høringssvar kan lese her.

Vil du vite mer?

 
Henrik Stenwig
Henrik Stenwig
Direktør miljø og helse
Mobil: 918 20 072

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Webinar: Hvordan sikre sykdomskontroll i havbruk?

Webinar: Status om perlesnormaneter (Apolemia uvaria)

Minsteprisene ferdig forhandlet

Gode nyheter for handelen med EU

Sjømatnæringen er klimavinneren på Vestlandet

Denne vil løfte næringen

Tiltakspakke i møte med statsråden

Spørsmål og svar om fiskehelse og mattrygghet

Sertifikatet på plass igjen

Ungdomspolitikertur til Senja: – Vi må gi politikerne innblikk i næringen