Høring startavgift flyfrakt


Publisert 13.10.2023 av Øyvind André Haram Høringsuttalelser

Sjømat Norge har levet høringsvar rundt spørsmålet om det bør innføres en egen startavgift for fraktfly på Avinors lufthavner.

Sjømat Norge advarer mot at avgiftsnivået blir for høyt for frakt.

Vil du vite mer?

 
Trond Davidsen
Trond Davidsen
Viseadm. direktør
Mobil: 90 18 07 02

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Brudd i forhandlingene i Havbruksoverenskomsten

Hyse vs brosme 1-0

Høring: Nasjonale kostråd for god helse og gode liv

Viktig for fiskeindustrien

Helhetlige forvaltningsplaner for de norske havområdene

Permitteringsregler i fiskeindustrien

Enighet i forhandlingene med NNN

– Svaret er Ja!

Følg seminaret fra Grand

Vårens lønnsoppgjør