Webinar om miljødeklarasjon  


Publisert 20.09.2023 av Henrik Wiedswang Horjen Kalenderen Teknologi og service

Se tid, sted og påmelding

Velkommen til lanseringswebinar for EPD generator for sjøbasert akvakultur infrastruktur og komponenter utviklet i samarbeid med  Sjømat Norge. 

For å kunne sammenligne miljøbelastningen av produkter og oppnå mer bærekraftig produksjon er miljødeklarasjon (EPD) et kraftig verktøy. EPD-er kan sammenlignes med ernæringsetiketter for mat, men i stedet for ernæringsfakta inneholder de verdier for produktets miljøbelastning. Etter initiativ fra Sjømat Norge er det laget en EPD generator for havbruksutstyr. 

Nå er EPD generatoren klar til lansering og i den forbindelsen arrangeres det et webinar onsdag 27. september 14-15, med innføring om Livsløpsvurdering (LCA) og utarbeidelse av EPD.  

Registrering til webinaret gjøres via knappen i venstre kolonne.

Hva er miljøregnskap? Ønsker du litt kunnskap på området i forkant av arrangementet kan du se opptak av en tidligere webinarserie på miljødeklarasjon her.  

Henrik Stenwig er direktør for miljø og helse i Sjømat Norge.

Vil du vite mer?

 
Henrik Stenwig
Henrik Stenwig
Direktør miljø og helse
Mobil: 918 20 072
Ole Fretheim
Ole Fretheim
Fagsjef Havbruksteknologi
Mobil: 907 46 701

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Kan sjømatnæringen forsyne Norge med mat dersom det blir krig?

Økt viktighet, økt oppmerksomhet

Haagensen gjenvalgt

Se direkte fra Tromsø

En mer ydmyk sjømatnæring

Nasjonal handlingsplan for sjøsikkerhet

One Ocean: De røde lysene truer Vestlandets posisjon

Foreslår Haagensen på gjenvalg

Ny NTP – blandet drops

NMBU vant Sjømat Norges idé-konkurranse