Hilde Flåten navigerer maritim satsing


Publisert 15.09.2022 av Øyvind André Haram Sjømat Norge Teknologi og service Arbeidsliv

Sjøfartsregelverket blir stadig viktigere for havbruksnæringen. De siste årene har Sjømat Norge fått en rekke havbruksrederi som medlemmer. I tillegg vokser sjøfartsregelverket inn i havbruksnæringen. Fra nyttår tiltrer Hilde Flåten som ny maritim fagsjef i Sjømat Norge.  

Arild Rød som har hatt stillingen går over til en lederstilling i rederiet Boreal. Geir Ove Ystmark sier at han er svært takknemlig for den jobben Rød har gjort.  

Hilde Flåten
Sjømat Norge vil fremover satse mer maritimt. Fra nyttår blir Hilde Flåten maritim fagsjef. Foto: Sjømat Norge.

-Under hans ledelse har vi fått på plass tariffavtaler på sjøfartsområdet med Sjømannsforbundet, Maskinistforbundet og Sjøoffisersforbundet, sier Ystmark. Han mener at Sjømat Norge har blitt en sterk kraft for havbruksrederiene i Arilds tid.  

-Hilde vil jobbe enda mer spisset mot dette viktige fagområdet. Vi skal i tillegg ansette en fagsjef som har mer teknisk kompetanse, og som kan styrke arbeidet rundt Havbruk til havs og teknologibedriftene. Frem til nå har Arild Rød også gjort denne delen av arbeidet, informerer Ystmark.  

Hilde Flåten er et kjent navn for de som jobber opp mot havbruksrederiene. I dag jobber hun som viseadministrerende direktør i Sjøoffisersforbundet. Hun er utdannet jurist og har jobbet ved et av landets fremste advokatkontor. Hilde har også en lang fartstid i Nærings- og fiskeridepartementet. Der har hun blant annet vært fagdirektør med etatsansvaret for Sjøfartsdirektoratet

Som advokat vil hun også bidra til å løfte Sjømat Norges kompetanse på arbeidslivsområdet.  

Vil du vite mer?

 
Geir Ove Ystmark
Geir Ove Ystmark
Administrerende direktør
Mobil: 481 27 155

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

TBT-notifikasjon fra Brasil om fryst fisk regelverket

Webinar om miljødeklarasjon  

Webinar om virkemiddelapparatet

Miljøaktivist gleder seg over sjømatens plastengasjement

Fakta om slam

Indisk verdensstjerne er innleder på sjømatnæringens plastseminar

Sjømat Norge passerer 900 medlemmer

Prisråd for havbruk og fastsetting av bruttoinntekt i grunnrenteskatten

Sjømatnæringen med felles plastseminar og ryddeaksjon

Vi debatterer i Arendal