Henrik Stenwig
Direktør miljø og helse
918 20 072

Sjømat Norge arbeider for at næringen driver miljømessig bærekraftig og har en troverdig miljøpolitikk. Vi arbeider også for å begrense miljøpåvirkninger fra omverdenen som kan redusere mulighetene for å produsere trygg sjømat.


 • Miljø og Helse
 • Høringssvar til endring av PD-forskriften

  Sjømat Norge har sendt høringssvar til Mattilsynet angående forslag til endringer i Forskrift 29.08.2017 nr. 1318 om tiltak for å forebygge,...

  Ber Mattilsynet se på egen rolleforståelse

  Sjømat Norge oppfordrer Mattilsynet til internt å se på egen rolleforståelse i forbindelse med risikoanalyser samt å se på i hvilke sammenhenger...

  Om offentlige innkjøp av matvarer, drikke og måltider

  Sjømat Norge har gitt høringssvar til Helsedirektoratets utkast til mal for bruk av ernæringskrav og kriterier ved innkjøp av matvarer, drikke og...

  Foodscape ga mersmak

  22.11.2018 | Miljø og Helse  
  De største bransjeorganisasjonene innenfor mat og drikke og Norges Varemesse inviterte til matmessen Foodscape på Lillestrøm 10. og 11. oktober.

  Sjømat Norge tar utviklingen i rekebestandene på alvor

  Sjømat Norge, som organiserer både rekeindustrien og havbruksnæringen, ser alvorlig på meldingene om dårlige rekefangster. Organisasjonen ber...

  Innspill til Mattilsynets bestilling til VKM om sushi

  Mattilsynet vil bestille en vurdering frå Vitenskapskomitéen for mat og miljø (VKM) når det gjelder gravide og utsatte gruppers konsum av...

  IRIS-studien alene viser ikke om hydrogenperoksid skader reker i sjøen

  01.10.2018 | Havbruk   Miljø og Helse  
  Basert på laboratorieforsøkene alene kan det ikke konkluderes med at rekene i naturen blir eksponert for skadelige konsentrasjoner av...

  Lone Flyvholm tilsatt som fagsjef helse og miljø

  Sjømat Norge styrker kapasiteten i helse og miljøavdelingen og ansetter veterinær Lone Flyvholm.

  – Konstruktivt møte med fiskeriministeren

  21.09.2018 | Sjømat Norge   Miljø og Helse  
  Sjømat Norge deltok på møte med fiskeriminister Harald Tom Nesvik i dag der temaet var bruk av hydrogenperoksid mot lakselus og mulige...

  Bruk av hydrogenperoksid mot lakselus

  Havbruksnæringen har redusert bruken av legemidler mot lakselus kraftig de siste årene. Det gjelder også hydrogenperoksid som til nå har vært...