Henrik Stenwig
Direktør miljø og helse
918 20 072

Sjømat Norge arbeider for at næringen driver miljømessig bærekraftig og har en troverdig miljøpolitikk. Vi arbeider også for å begrense miljøpåvirkninger fra omverdenen som kan redusere mulighetene for å produsere trygg sjømat.


 • Miljø og Helse
 • IRIS-studien alene viser ikke om hydrogenperoksid skader reker i sjøen

  01.10.2018 | Havbruk   Miljø og Helse  
  Basert på laboratorieforsøkene alene kan det ikke konkluderes med at rekene i naturen blir eksponert for skadelige konsentrasjoner av...

  Lone Flyvholm tilsatt som fagsjef helse og miljø

  Sjømat Norge styrker kapasiteten i helse og miljøavdelingen og ansetter veterinær Lone Flyvholm.

  – Konstruktivt møte med fiskeriministeren

  21.09.2018 | Sjømat Norge   Miljø og Helse  
  Sjømat Norge deltok på møte med fiskeriminister Harald Tom Nesvik i dag der temaet var bruk av hydrogenperoksid mot lakselus og mulige...

  Bruk av hydrogenperoksid mot lakselus

  Havbruksnæringen har redusert bruken av legemidler mot lakselus kraftig de siste årene. Det gjelder også hydrogenperoksid som til nå har vært...

  Dødeligheten på laks skal ned

  Tall fra Fiskeridirektoratet gjengitt på iLaks i forrige uke viser at fiskedødeligheten i havbruk i år så langt ligger på 6-7 %. Det er omtrent...

  Bærekraft i den blå økonomien

  Vi hadde ikke overlevd uten havet - det gir oss luft å puste i, mat på bordet og er en viktig transportåre. Det store spørsmålet om hvordan vi...

  Møtte lydhør fiskeriminister

  Den nyutnevnte fiskeriministeren Harald Tom Nesvik møtte onsdag sjømatorganisasjonene i Arendal. - En fremoverlent og lyttende statsråd, sier...

  Messe med delikatesser

  08.08.2018 | Miljø og Helse   Fagområder  
  Når Sjømat Norge har engasjert seg aktivt i etableringen av den nye nasjonale matmessen Foodscape, er det fordi vi mener sjømatnæringen må ta...

  Legemiddelbruken mot lus må bedres

  Mattilsynet har lagt ut rapporten etter sin tilsynskampanje med legemiddelbruk mot lakselus i havbruksnæringen. Sjømat Norge er enig med Mattilsynet...

  – Viktig med evaluering av laksevassdragene og laksefjordene

  07.06.2018 | Havbruk   Miljø og Helse  
  Da Stortinget vedtok å etablere nasjonale laksevassdrag og laksefjorder i 2007, satte de som premiss at ordningen skulle evalueres på en grundig...