Henrik Stenwig
Direktør miljø og helse
918 20 072

Sjømat Norge arbeider for at næringen driver miljømessig bærekraftig og har en troverdig miljøpolitikk. Vi arbeider også for å begrense miljøpåvirkninger fra omverdenen som kan redusere mulighetene for å produsere trygg sjømat.


 • Miljø og Helse
 • Ny kunnskap om termisk avlusing

  29.03.2019 | Miljø og Helse  
  Mattilsynet mener de nå har ny kunnskap om bruk av varmtvannsbehandling i forbindelse med avlusing av laks. Tilsynet ber oppdrettere ta hensyn til...

  Kraftig kutt i bruk av legemidler mot lakselus

  Nedgangen i bruken av legemidler mot lakselus fortsatte i 2018, viser foreløpige tall. Flere av midlene er kuttet med 90 prosent de siste fire...

  Høringssvar til endring av PD-forskriften

  Sjømat Norge har sendt høringssvar til Mattilsynet angående forslag til endringer i Forskrift 29.08.2017 nr. 1318 om tiltak for å forebygge,...

  Ber Mattilsynet se på egen rolleforståelse

  Sjømat Norge oppfordrer Mattilsynet til internt å se på egen rolleforståelse i forbindelse med risikoanalyser samt å se på i hvilke sammenhenger...

  Om offentlige innkjøp av matvarer, drikke og måltider

  Sjømat Norge har gitt høringssvar til Helsedirektoratets utkast til mal for bruk av ernæringskrav og kriterier ved innkjøp av matvarer, drikke og...

  Foodscape ga mersmak

  22.11.2018 | Miljø og Helse  
  De største bransjeorganisasjonene innenfor mat og drikke og Norges Varemesse inviterte til matmessen Foodscape på Lillestrøm 10. og 11. oktober.

  Sjømat Norge tar utviklingen i rekebestandene på alvor

  Sjømat Norge, som organiserer både rekeindustrien og havbruksnæringen, ser alvorlig på meldingene om dårlige rekefangster. Organisasjonen ber...

  Innspill til Mattilsynets bestilling til VKM om sushi

  Mattilsynet vil bestille en vurdering frå Vitenskapskomitéen for mat og miljø (VKM) når det gjelder gravide og utsatte gruppers konsum av...

  IRIS-studien alene viser ikke om hydrogenperoksid skader reker i sjøen

  01.10.2018 | Havbruk   Miljø og Helse  
  Basert på laboratorieforsøkene alene kan det ikke konkluderes med at rekene i naturen blir eksponert for skadelige konsentrasjoner av...

  Lone Flyvholm tilsatt som fagsjef helse og miljø

  Sjømat Norge styrker kapasiteten i helse og miljøavdelingen og ansetter veterinær Lone Flyvholm.