Henrik Stenwig
Direktør miljø og helse
918 20 072

Miljø og Helse

Sjømat Norge arbeider for at næringen driver miljømessig bærekraftig og har en troverdig miljøpolitikk. Vi arbeider også for å begrense miljøpåvirkninger fra omverdenen som kan redusere mulighetene for å produsere trygg sjømat.


 • Miljø og Helse
 • Er di kantine den beste?

  16.09.2022 | Miljø og Helse  
  Med masse sunn sjømat tek du vel utfordringa? No kårar vi Noregs sunnaste kantine.

  Miljøspørsmål på dagsorden i Florø

  01.09.2022 | Sjømat Norge   Miljø og Helse  
  Kartlegging av naturmangfold og utfordringer og status for marine verneområder sto i sentrum under årets miljøseminar i Florø.

  Færre laks rømmer

  Statistikk og oversikter viser en klart nedadgående trend i antall rømte laks over de siste 15 årene. Trenden gjenspeiles i elvene, hvor...

  NM Sunn Mat i Farta: – En gyllen mulighet til å vise frem sjømatens fortreffelighet

  11.05.2022 | Sjømat Norge   Miljø og Helse  
  Sjømat Norge oppfordrer til deltakelse under NM i Sunn Mat i farta 2022. Fagsjef Trude Nordli sitter i juryen som skal kåre Norges beste sunne og...

  Fortsatt behov for effektive legemidler mot lakselus

  Trenden fortsetter. Målt i mengde virkestoff er bruken av samtlige legemidler mot lakselus mer enn halvert de siste årene.

  Intensjonsavtalen for et sunnere kosthold forlenges

  25.01.2022 | Sjømat Norge   Miljø og Helse  
  Intensjonsavtalen for et sunnere kosthold er forlenget til 2025. Sjømat Norge har vært en pådriver for...

  Gruveutslipp: Sjømatnæringen stiller krav

  Sjømatnæringen har bedt regjeringen avklare hvordan gruveaktivitet og sjødeponi ikke skal gå på bekostning av aktivitet og verdiskaping.

  Smitten øker, Sjømat Norge følger situasjonen tett

  Koronasmitten i Norge og Europa er økende. Sjømat Norge er i tett dialog med myndighet for å sikre at eventuelle tiltak tilpasses behovene til...

  Svært lav antibiotikabruk

  0,8 prosent. 223 kg. Fjorårets antibiotikaforbruk i norsk havbruk viser 99 prosent nedgang siden 1987. Samtidig har lakseproduksjonen økt med 10...