Henrik Stenwig
Direktør miljø og helse
918 20 072

Sjømat Norge arbeider for at næringen driver miljømessig bærekraftig og har en troverdig miljøpolitikk. Vi arbeider også for å begrense miljøpåvirkninger fra omverdenen som kan redusere mulighetene for å produsere trygg sjømat.


 • Miljø og Helse
 • Mindre matsvinn gir bedre klima

  12.09.2019 | Sjømat Norge   Miljø og Helse  
  Forebygging av matsvinn er for alvor satt på agendaen. FNs ferske klimarapport konkluderer med at redusert matsvinn er et av de viktigste tiltakene...

  Enklere rutiner for sjømateksport fra 21. mai

  06.05.2019 | Sjømat Norge   Miljø og Helse  
  Mattilsynet fjerner krav om rekvisisjoner og forenkler rutinene for utstedelse av de fleste helsesertifikater for sjømat fra 21. mai. Sjømat Norge...

  Hvilke miljøfotavtrykk bør være fra sjømat?

  24.04.2019 | Sjømat Norge   Miljø og Helse  
  EU ser nå nærmere på metoder for fastsettelse av fotavtrykk fra alle produkter inkludert mat. Et pilotprosjekt peker på flere utfordringer med å...

  Ny kunnskap om termisk avlusing

  29.03.2019 | Miljø og Helse  
  Mattilsynet mener de nå har ny kunnskap om bruk av varmtvannsbehandling i forbindelse med avlusing av laks. Tilsynet ber oppdrettere ta hensyn til...

  Kraftig kutt i bruk av legemidler mot lakselus

  Nedgangen i bruken av legemidler mot lakselus fortsatte i 2018, viser foreløpige tall. Flere av midlene er kuttet med 90 prosent de siste fire...

  Høringssvar til endring av PD-forskriften

  Sjømat Norge har sendt høringssvar til Mattilsynet angående forslag til endringer i Forskrift 29.08.2017 nr. 1318 om tiltak for å forebygge,...

  Ber Mattilsynet se på egen rolleforståelse

  Sjømat Norge oppfordrer Mattilsynet til internt å se på egen rolleforståelse i forbindelse med risikoanalyser samt å se på i hvilke sammenhenger...

  Om offentlige innkjøp av matvarer, drikke og måltider

  Sjømat Norge har gitt høringssvar til Helsedirektoratets utkast til mal for bruk av ernæringskrav og kriterier ved innkjøp av matvarer, drikke og...

  Foodscape ga mersmak

  22.11.2018 | Miljø og Helse  
  De største bransjeorganisasjonene innenfor mat og drikke og Norges Varemesse inviterte til matmessen Foodscape på Lillestrøm 10. og 11. oktober.

  Sjømat Norge tar utviklingen i rekebestandene på alvor

  Sjømat Norge, som organiserer både rekeindustrien og havbruksnæringen, ser alvorlig på meldingene om dårlige rekefangster. Organisasjonen ber...