Miljøspørsmål på dagsorden i Florø


Publisert 01.09.2022 av Henrik Wiedswang Horjen Sjømat Norge Miljø og Helse

Kartlegging av naturmangfold og utfordringer og status for marine verneområder sto i sentrum under årets miljøseminar i Florø.

– Miljøseminaret setter viktige miljøspørsmål på dagsorden og inviterer til åpen dialog mellom næring, forskning og forvaltning, uttalte Gunn Helen Henne, Statsforvalteren i Vestland etter miljøseminaret i Florø.

Årets konferanse satte fokus på kartlegging av naturmangfold, og utfordringer og status for marine verneområder. I debatten stilte både Sjømat Norge og Elin Tvedt Sveen i Marø Havbruk spørsmål om hvordan en kan få til et tettere samarbeid angående bruk og vern når areal er en stor knapphetsfaktor i dag, samt hvem som skal ha ansvaret for å kartlegge det store kunnskapshullet som er i forhold til koraller og andre sårbare habitater.

Lis Lindal Jørgensen fra HI fortalte at formålet med vern skal være vitenskapelig begrunnet, men at det i mange tilfeller vil komme i konflikt med akvakultur. Muligheter og utnytting av organisk materiale ved Sintef ble også presentert.

Elin Tveit Sveen i Marø Havbruk

Seminaret er svært godt besøkt og har cirka 100 påmeldte deltakere i 2022. Det er en viktig møteplass for næring, forvaltning, forskning og leverandørindustri hvor miljø står i sentrum over to dager.

– Vi tror noe av suksessen med seminaret er at det er et samarbeid mellom næring og forvaltning og at det er rendyrket til å omhandle miljø, sier Trude Nordli, fagsjef miljø og helse i Sjømat Norge.

Frode Hovland i Fylkeskommunen arrangerer seminaret i samarbeid med Sjømat Norge og Fiskeridirektoratet ved Leni Marie Lisæter.

Sagt om miljøseminaret:

Arne Kvalvik (Mowi): For meg er det viktig å komme på miljøseminaret for å bli oppdatert på det som foregår i næringen, forvaltningen og ikke minst den sosiale arenaen seminaret er.

Elin Tvedt Sveen (Marø Havbruk): Miljøseminaret er ein viktig møteplass der vi blir oppdatert og får muligheit til å diskutere viktige saker ang miljø med forvaltningen.

På dag to av seminaret ble det informert om arbeidet med vanndirektivet, og Statsforvalteren v/ Gunn Helen Henne fortalte at det jobbes med en veileder på hva som kreves i saksbehandling ved kartlegging av ulike marine naturtyper ved akvakulturanlegg. Rådgivende biologer var innom konsekvenser for marint naturmangfold og dagen ble avsluttet med et innlegg fra Havlandet om landbasert laks- og torskeproduksjon.

Gunn Helen Henne fra Statsforvalteren i Vestland.

Vil du vite mer?

 
Trude H. Nordli
Trude H. Nordli
Fagsjef miljø og helse
Mobil: 975 37 319

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Brudd i forhandlingene i Havbruksoverenskomsten

Hyse vs brosme 1-0

Høring: Nasjonale kostråd for god helse og gode liv

Viktig for fiskeindustrien

Helhetlige forvaltningsplaner for de norske havområdene

Permitteringsregler i fiskeindustrien

Enighet i forhandlingene med NNN

– Svaret er Ja!

Følg seminaret fra Grand

Vårens lønnsoppgjør