Miljøspørsmål på dagsorden i Florø


Publisert 01.09.2022 av Henrik Wiedswang Horjen Sjømat Norge Miljø og Helse

Kartlegging av naturmangfold og utfordringer og status for marine verneområder sto i sentrum under årets miljøseminar i Florø.

– Miljøseminaret setter viktige miljøspørsmål på dagsorden og inviterer til åpen dialog mellom næring, forskning og forvaltning, uttalte Gunn Helen Henne, Statsforvalteren i Vestland etter miljøseminaret i Florø.

Årets konferanse satte fokus på kartlegging av naturmangfold, og utfordringer og status for marine verneområder. I debatten stilte både Sjømat Norge og Elin Tvedt Sveen i Marø Havbruk spørsmål om hvordan en kan få til et tettere samarbeid angående bruk og vern når areal er en stor knapphetsfaktor i dag, samt hvem som skal ha ansvaret for å kartlegge det store kunnskapshullet som er i forhold til koraller og andre sårbare habitater.

Lis Lindal Jørgensen fra HI fortalte at formålet med vern skal være vitenskapelig begrunnet, men at det i mange tilfeller vil komme i konflikt med akvakultur. Muligheter og utnytting av organisk materiale ved Sintef ble også presentert.

Elin Tveit Sveen i Marø Havbruk

Seminaret er svært godt besøkt og har cirka 100 påmeldte deltakere i 2022. Det er en viktig møteplass for næring, forvaltning, forskning og leverandørindustri hvor miljø står i sentrum over to dager.

– Vi tror noe av suksessen med seminaret er at det er et samarbeid mellom næring og forvaltning og at det er rendyrket til å omhandle miljø, sier Trude Nordli, fagsjef miljø og helse i Sjømat Norge.

Frode Hovland i Fylkeskommunen arrangerer seminaret i samarbeid med Sjømat Norge og Fiskeridirektoratet ved Leni Marie Lisæter.

Sagt om miljøseminaret:

Arne Kvalvik (Mowi): For meg er det viktig å komme på miljøseminaret for å bli oppdatert på det som foregår i næringen, forvaltningen og ikke minst den sosiale arenaen seminaret er.

Elin Tvedt Sveen (Marø Havbruk): Miljøseminaret er ein viktig møteplass der vi blir oppdatert og får muligheit til å diskutere viktige saker ang miljø med forvaltningen.

På dag to av seminaret ble det informert om arbeidet med vanndirektivet, og Statsforvalteren v/ Gunn Helen Henne fortalte at det jobbes med en veileder på hva som kreves i saksbehandling ved kartlegging av ulike marine naturtyper ved akvakulturanlegg. Rådgivende biologer var innom konsekvenser for marint naturmangfold og dagen ble avsluttet med et innlegg fra Havlandet om landbasert laks- og torskeproduksjon.

Gunn Helen Henne fra Statsforvalteren i Vestland.

Vil du vite mer?

 
Trude H. Nordli
Trude H. Nordli
Fagsjef miljø og helse
Mobil: 975 37 319

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

TBT-notifikasjon fra Brasil om fryst fisk regelverket

Webinar om miljødeklarasjon  

Webinar om virkemiddelapparatet

Miljøaktivist gleder seg over sjømatens plastengasjement

Fakta om slam

Indisk verdensstjerne er innleder på sjømatnæringens plastseminar

Sjømat Norge passerer 900 medlemmer

Prisråd for havbruk og fastsetting av bruttoinntekt i grunnrenteskatten

Sjømatnæringen med felles plastseminar og ryddeaksjon

Vi debatterer i Arendal