Vil bidra til at Riksrevisjonens arbeid følges opp


Publisert 08.06.2023 av Henrik Wiedswang Horjen Fiskevelferd Sjømat Norge

Som verdens ledende produsent av laks og ørret trenger vi verdens mest velfungerende myndighetsapparat. Riksrevisjonens rapport avdekker noen av de utfordringene vi opplever i samhandlingen med offentlige instanser.

Riksrevisjonen påpeker at myndighetene har ikke iverksatt tilstrekkelige tiltak for å redusere vedvarende utfordringer med sykdommer fiskevelferd i havbruksnæringen. 

– Det er i vår største interesse at anbefalingene og kritikken som er rettet fra riksrevisjonen blir fulgt opp. Vi har et åpenbart forbedringspotensial innen arbeidet med fiskehelse, fiskevelferd og dødelighet. I dette er vi avhengig av at samspillet mellom instansene fungerer bedre enn hva det gjør i dag, sier Karoline Skaar Amthor, fagsjef og veterinær i Sjømat Norge.

Karoline Skaar Amthor, fagsjef miljø og helse
Karoline Skaar Amthor

Havbruksnæringen har hovedansvaret for fiskens velferd. Det ansvaret tar vi på største alvor. Innsatsen for å sikre effektive og presise virkemidler er betydelig styrket, påpeker Skaar Amthor.

Sjømat Norge har identifisert fire strategiske satsingsområder for virkemiddelbruk i sjømatnæringen:

  • Koordinering av kontroll med lakselus
  • Nasjonalt arbeid med biosikkerhet – forhindre at smitte kommer inn i lokaliteten og sprer seg (forebygging og håndtering av smittsom sykdom)
  • Systematisk arbeid for ivaretagelse av velferd gjennom hele produksjonen.
  • Nasjonalt system for taps- og dødsårsaker (Fiskehelsedatabase)

Vi vil selvsagt bidra der vi kan for å sikre at anbefalingene fra Riksrevisjonen følges opp.

Vil du vite mer?

 
Karoline Skaar Amthor
Karoline Skaar Amthor
Fagsjef miljø og helse
Mobil: 970 80 998

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Brudd i forhandlingene i Havbruksoverenskomsten

Hyse vs brosme 1-0

Høring: Nasjonale kostråd for god helse og gode liv

Viktig for fiskeindustrien

Helhetlige forvaltningsplaner for de norske havområdene

Permitteringsregler i fiskeindustrien

Enighet i forhandlingene med NNN

– Svaret er Ja!

Følg seminaret fra Grand

Vårens lønnsoppgjør