Urolig for sårproblematikk


Publisert 07.07.2023 av Øyvind André Haram Miljø og Helse

– Sårproblematikken representerer en velferdsmessig utfordring som krever særskilt oppmerksomhet, sier Geir Ove Ystmark, administrerende direktør i Sjømat Norge.  

Mekanisk behandling risikofylt   

Hoveddelen av sårutviklingen kan knyttes til håndtering av lakselus og økende bruk av behandlingsmetoder. Derfor er det iverksatt forebyggende tiltak som reduserer behovet for håndtering av fisken. Ett av disse er bruk av laserteknologi.

Sjømat Norge vil forsterke samarbeidet med relevante fagmyndigheter.

– Vi trapper opp arbeidet på fiskehelse, sier Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge.

– Isolert sett er sårutfordringer et stort problem. Først og fremst fordi det medfører lidelse hos fisken, men også økonomisk på grunn av tap av fisk og nedklassifisering av slakt, sier Ystmark. 

Sjømat Norge har lenge prioritert arbeidet med utvikling av system for internkontroll for ivaretakelse av fiskevelferden i havbruket. Systematikk er nøkkelen for å forstå årsakssammenhenger, avdekke uheldig utvikling og iverksette tiltak i tide.

Vil ta i bruk nye vaksiner

En annen viktig årsak til økningen, er at de gamle vaksinene ikke fungerer godt nok. Nye vaksiner vil fortløpende bli tatt i bruk. Flere vaksiner er under utvikling, men det er behov for å få fortgang i arbeidet med godkjenning. Strategisk bruk av bakteriofager, probiotika og spesialfôr er ytterligere bidragsytere til å redusere risiko.

– I likhet med andre biologiske utfordringer, handler det om å forstå årsaksforhold og håndtere risiko. For å gjøre dette må man jobbe systematisk. Selv om man ser trender og likhetstrekk i sårutbrudd, er det også variasjon når det kommer til underliggende eller medvirkende årsaksforhold. Det er ikke slik at “sår er sår”. Oppfølging av hvert enkelt tilfelle representerer et viktig bidrag til økt kunnskap, sier Karoline Skaar Amthor, veterinær og fagsjef helse og miljø i Sjømat Norge.

Sårproblematikk er utfordrende og veldig varierende, sier veterinær og fagsjef i helse og miljø, Karoline Skaar Amthor.

Havbruksnæringen har igangsatt flere prosjekter blant annet finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF), på forebyggende arbeid, samt utvikling av ny teknologi. God smoltkvalitet, og ikke minst gode risikovurderinger rundt håndtering og utsettstrategi, er viktige tiltak for å redusere sannsynlighet for velferdsutfordringer generelt og sårutvikling spesielt.

Jobbes langs flere linjer

Parallelt arbeides det aktivt og systematisk for å forebygge smittsomme sykdommer.

I over ett år har Sjømat Norge engasjert topplederne i havbruksnæringen i arbeidet med å finne gode tiltak. Retningslinjer for koordinering av selskapenes forebyggende tiltak innenfor hensiktsmessige samarbeidssoner skal på plass. Dette dreier seg om bedre kontrolltiltak ved flytting av fisk og utstyr mellom lokaliteter.

– Vi er nært ferdig med en plan for hvordan næringen koordinert kan forebygge sykdom og smitte. Frakt av levende fisk er en smitterisiko. Flere av tiltakene vil mange kjenne igjen fra tiden under Covid-19. Økt bevissthet for å holde avstand og ta enkle grep for å bedre hygienen gjelder like mye for håndtering av fisk som for folk, sier Ystmark.

For mer informasjon kontaktVil du vite mer?

 
Geir Ove Ystmark
Geir Ove Ystmark
Administrerende direktør
Mobil: 481 27 155
Karoline Skaar Amthor
Karoline Skaar Amthor
PERMISJON
Mobil: 970 80 998

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Ber om fortgang for innføring av miljøfleksibilitetsordning

Tariffkonferanse

FrP: – Det vi advarte mot har slått til

Disse fikk priser

Seminar om frihandelsavtaler og opprinnelse

Webinar om rømmingssikkerhet

Lakseskatten ett år etter: Investeringer for 30 milliarder ligger fortsatt i skuffen

Medlemsmøte Havbruk Nord

Årssamling Havbruk Nord

Vi søker ny kollega!