Henrik Wiedswang Horjen
Henrik Wiedswang Horjen

Kommunikasjonssjef

henrik.horjen@sjomatnorge.no 982 65 219

Krister Hoaas
Krister Hoaas

Regionsjef havbruk vest

krister.hoaas@sjomatnorge.no 930 94 052


Foto: Thor Nielsen