Vi søker ny kollega!


Publisert 14.02.2024 av Karin Gammelsæter Miljø og Helse

Sjømat Norge søker etter fagsjef for industriell økologi.

Som Fagsjef Industriell økologi vil du ha en sentral rolle i vårt arbeid opp mot EUs regelverk på miljøområdet. Du har bl.a. ansvar for oppfølging av våre medlemmer knyttet til utvikling og gjennomføring av miljøregnskap basert på LCA. Europakommisjonen peker på bruken av Product Environment Footprint (PEF)-metoden som særlig ønsket ramme for gjennomføring av miljøregnskap på produktnivå. Sjømat Norge har gjennom flere år arbeidet aktivt sammen med Europakommisjonen og flere ulike europeiske bransjeorganisasjoner for å utvikle beregningsreglene for sjømat innenfor rammen av PEF. Europakommisjonen har som en viktig strategi for gjennomføring av sin Green Deal politikk å kreve at alle som markedsfører produkter og/eller tjenester i EU, må kunne dokumentere hvilke miljøpåvirkninger som kan knyttes til de respektive produkter og tjenester. For Sjømat Norge er det viktig å legge til rette for god miljødokumentasjon av norske sjømat også fordi dette vil fremme konkurranseevnen til våre medlemsbedrifter.

Som fagsjef vil du ha ansvaret for å utvikle og gjennomføre strategien for kompetanseutviklingen hos våre medlemmer på området. Blant våre medlemmer er også rederier og leverandører av utstyr til havbruk og fiskeri, slik at arbeidet med utvikling av miljødokumentasjon også omfatter ikke-biologiske  verdikjeder.  Du vil få oppgaver i forbindelse med Europakommisjonens utvikling av regelverket og gjennomføring på miljøområdet. Det vil i praksis innebære å delta i ulike fora i de ulike europeiske bransjeorganisasjonene i forbindelse med deres samarbeid med Europakommisjonen. I tillegg inkluderer stillingen at du deltar i prosjekter som angår utvikling og bruk av PEF og utvikling av digitale verktøy knyttet til gjennomføring av PEF.

Stillingen krever evne til å arbeide både selvstendig og i team og i tillegg evnen til å være en brobygger mellom ulike interessenter både nasjonalt og internasjonalt. Du vil representere sjømatnæringen i ulike fora og i media, og vil ha tett kontakt med våre medlemsbedrifter. Stillingen vil omfatte også andre oppgaver innen det miljøpolitiske området.

Den rette kandidaten bør ha universitetsutdanning som sivilingeniør innen industriell økologi. Du bør ha god forståelse for hvordan norske (Mattilsynet, Fiskeridirektoratet og Miljødirektoratet) og europeiske fagmyndigheter arbeider og god kjennskap til relevante vitenskapelige organisasjoner. Vi forutsetter at du også har god kjennskap til og engasjement for sjømatnæringen. Erfaring fra bruk av LCA i sjømatverdikjedene er en fordel.

Stillingen er fast og har kontorsted fortrinnsvis i Trondheim, men lokalisering ved ett av Sjømat Norges andre kontorer kan også vurderes. Vi tilbyr konkurransedyktige vilkår og et godt arbeidsmiljø. En del reiseaktivitet må påregnes.

Søknad sendes elektronisk til firmapost@sjomatnorge.no og merkes Fagsjef Industriell økologi. Søknadsfrist er 1. mars 2024.

Vil du vite mer?

 
Geir Ove Ystmark
Geir Ove Ystmark
Administrerende direktør
Mobil: 481 27 155
Henrik Stenwig
Henrik Stenwig
Direktør miljø og helse
Mobil: 918 20 072

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Kan sjømatnæringen forsyne Norge med mat dersom det blir krig?

Økt viktighet, økt oppmerksomhet

Haagensen gjenvalgt

Se direkte fra Tromsø

En mer ydmyk sjømatnæring

Nasjonal handlingsplan for sjøsikkerhet

One Ocean: De røde lysene truer Vestlandets posisjon

Foreslår Haagensen på gjenvalg

Ny NTP – blandet drops

NMBU vant Sjømat Norges idé-konkurranse