– Vi trenger flere unge fiskespisere


Publisert 11.01.2024 av Henrik Wiedswang Horjen Sjømat Norge Miljø og Helse

Regjeringens ekstraordinære tildelinger til Fiskesprell mottas med ros fra Sjømat Norge.

– Det er godt nytt at Regjeringen setter av ekstraordinære midler til at barn og unge skal spise mer sjømat. Vi er verdenskjent for sjømaten vår, men det er samtidig foruroligende at vi ikke har nådd målene i det nasjonale kostholdarbeidet, sier Trude Nordli, fagsjef helse og miljø i Sjømat Norge.

I en befolkningsundersøkelse gjennomført av TNS Kantar, gjennomført i 2023, svarer syv av ti at de ønsker å spise mer sjømat enn hva de gjør i dag.

Etterspørselen etter norsk sjømat er formidabel, og 2023 var enda et rekordår for sjømaten. Samtidig viser det seg at det har vært en nedgang på 13 prosent i forbruket av fisk og sjømat siden 2015, stikk i strid med de nasjonale kostholdanbefalingene.

Sjømattapas. Laks, hvitfisk, reker, skalldyr. Innbydende sjømatmåltid.
Sjømattapas. FOTO: Norges Sjømatråd

Les mer: Forskere anbefaler mer fisk

Det var med den bakgrunnen Regjeringen nå har tildelt kostholdsprogrammet Fiskesprell 3,9 millioner kroner ekstra for å øke råvarestøtten i skole og barnehage.

– Vi synes det er bra at Regjeringen setter av ekstra midler, og særlig mot barn og unge. Samtidig er vi av den oppfatning at det er i offentlig sektor man kan utgjøre enda større forskjell ved tydeligere retningslinjer om at innkjøpene bør være i tråd med kostholdsrådene, sier Nordli.

Ekspertutvalget la på nyåret frem en rapport knyttet til effektive kostholdstiltak. Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol poengterer at man er et stykke unna målene i Nasjonal handlingsplan for bedre kosthold (helsedirektoratet.no).

I rapporten påpeker Nordli at det mangler konkrete tiltak på hvordan sjømatkonsumet faktisk skal øke. Fagsjefen vil i den anledning flagge tre tiltak Sjømat Norge mener myndighetene må prioritere.

  • Innkjøpsordningen i offentlig sektor må følge kostholdsrådene. I den nasjonale handlingsplanen for bedre kosthold anbefaler Regjeringen at det tas ernæringshensyn i anbud i helseforetakene og andre offentlige instanser som aldershjem, sykehus og skoler.
  • Gratis skolemåltid. Helsedirektoratet anbefaler denne ordningen. Innføring av skolemåltider bør gjøres i tråd med kostholdsrådene.
  • Bedre sjømatopplæring i mat- og helsefagene. Oppdatert kunnskap om sjømat og sjømatnæringa, som Norges nest største eksportnæring må i større grad inngå som pensum i grunnskolen, sammen med kostholdsrådene.

Har du fått med deg? Hva kan vi gjøre for å øke inntaket av mer sunn mat? #MerAv-seminar i Oslo 9. februar

– Vi har et fantastisk matfat å by frem, og ingenting ville glede oss mer enn at bilene med sjømat heller stoppet i eget land, sier Nordli.

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Ber om fortgang for innføring av miljøfleksibilitetsordning

Tariffkonferanse

FrP: – Det vi advarte mot har slått til

Disse fikk priser

Seminar om frihandelsavtaler og opprinnelse

Webinar om rømmingssikkerhet

Lakseskatten ett år etter: Investeringer for 30 milliarder ligger fortsatt i skuffen

Medlemsmøte Havbruk Nord

Årssamling Havbruk Nord

Vi søker ny kollega!