Riktig vei, men rom for flere


Publisert 03.12.2020 av Øyvind André Haram Sjømat Norge

Sjømat Norge mener budsjettforliket denne uken tar sjømaten rett vei videre. – Men mulighetsrommet er langt større for flere arbeidsplasser, sier direktør samfunnskontakt, Aina Valland.

FRP og regjeringen ble denne uken enige om et budsjettforlik. Sjømat Norges direktør samfunnskontakt, Aina Valland, har jevnlig kontakt med politikerne og har sett nærmere på de ulike punktene som berører sjømaten.

Formueskatten
Vi er glade for reduksjonen i formuesskatten. Regjeringen la opp til en økt rabatt i verdifastsettelsen av arbeidende kapital og det gjør det litt lettere for våre lokale bedriftseiere å skape arbeidsplasser og aktivitet langs kysten. Dette har vi jobbet lenge for, og forliket er et skritt i riktig retning. Formuesbeskatning på arbeidende kapital må ytterligere ned i fremtidige statsbudsjetter, mener Valland

Nettolønnsordningen
– Her har FRP gjort en svært god jobb. At norske sjøfolk er sikret dette kan vi takke FrP for. Sjømatnæringen sysselsetter mange norske sjøfolk. 

– Vi trenger sterkere søkelys på hvorfor det er viktig å spise sjømat, sier Aina Valland om stadsbudsjettet.

Hva med sunn mat?
– Vi vil minne om at helsemyndighetene er tydelig på at vi skal spise mer sjømat, innsatsen for å øke folks bevissthet om at de må spise mer sjømat, frukt, grønt og grove kornprodukter må trappes opp.

– Det er bra at regjeringen har hatt fokus på å trygge norsk arbeidsplasser i forliket om statsbudsjettet for 2021. Vi registrerer at de har blitt enige om avgiftskutt for å redusere grensehandelen. Denne saken viser hvor avgjørende det er at norske skatter og avgifter harmonerer med våre nabo- og konkurrentland. Vi kan ikke tro at vi lever i en boble i Norge og kan innføre særavgifter uten at det rammer norske arbeidsplasser.

Arbeidsplasser
– Regjeringen og de øvrige partiene har også mulighet til å hindre lekkasje av arbeidsplasser innen sjømatnæringen til både Sverige og andre land. Da handler det ikke om statsbudsjettet men om forhandlinger med våre handelspartnere om å redusere tollsatsene slik at en kan bearbeide råvarene i Norge og samtidig være konkurransedyktig i det internasjonale markedet. Som følge av høye tollsatser på bearbeidede varer er det bl.a. etablert en rekke bedrifter langs vestkysten av Sverige som bearbeider norsk fisk til det europeiske markedet. Dette er arbeidsplasser vi kunne hatt i Norge. Nå pågår forhandlinger mellom Norge og Storbritannia om en avtale som skal gjelde når Storbritannia går ut av EU. Vi har en mulighet til å forhandle frem tollsatser som gjør at vi kan bearbeide enda mer i Norge, hvis vi ikke lykkes med det kan vi også tape arbeidsplasser til Storbritannia. Her er det politikerne som sitter på nøkkelen og vi har forventinger til at de jobber iherdig for norske interesser og for sjømatnæringen.

Fylkesveiene bør løftes frem
Avtalen sikrer 1,6 mrd mer til samferdsel som asfaltering, rassikring, broer, m.m. En oppgradering av bl.a. fylkesveiene bør prioriteres for å sikre tryggere og raskere transport av sjømaten ut til markedene.

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Brukervennlig løsning for deling av data

Høringssvar-Revidering av regelverk som regulerer forurensing fra akvakulturanlegg i sjø for matfisk og stamfisk

Årsmøte havbruk midt

– Villfisk blir digital

Positiv til klimaplan for blå bærekraft

Lager helseveileder for å holde ansatte friske

Medlemsmøte om korona-situasjonen

25.000 måltider pr minutt

Godt nyttår!

Romjulsmøte om handelspolitikk