Sjømat Norge har sendt inn sitt høringssvar til hvordan kongekrabbefisket bør reguleres i 2019.

Sjømat Norge støtter i all hovedsak forslaget til reguleringer foreslått av Fiskeridirektoratet for fangst av kongekrabbe slik som disse har vært i 2018. Du kan laste ned høringssvaret her og se de ulike kommentarene til forslaget.

Vil du vite mer?

 
Kristin Alnes
Kristin Alnes
Fagsjef samfunnskontakt og industri
Mobil: 918 23 581

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Politikerne må fremme og ikke hemme havbruksnæringen

Konferanse om hausting og dyrking av alger

Mer fisk og flere i arbeid selv med CO2 avgift

Årssamling Havbruk Nord

Nord i sør, Oslo

Medlemsmøte i havbruk nord, Svolvær

Kvotemeldingen: En nødvendig reform av kvotesystemet 

Klippfiskseminar i Ålesund

Teknologi- og servicekonferansen 2019

Etablerer ordførerdialog