Regulering av kongekrabbefisket 2019


Publisert 20.11.2018 av Øyvind André Haram Høringsuttalelser  

Sjømat Norge har sendt inn sitt høringssvar til hvordan kongekrabbefisket bør reguleres i 2019.

Sjømat Norge støtter i all hovedsak forslaget til reguleringer foreslått av Fiskeridirektoratet for fangst av kongekrabbe slik som disse har vært i 2018. Du kan laste ned høringssvaret her og se de ulike kommentarene til forslaget.

Vil du vite mer?

 
Kristin Alnes
Kristin Alnes
Fagsjef samfunnskontakt og industri
Mobil: 918 23 581

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Kraftig kutt i bruk av legemidler mot lakselus

Ledig stilling: Fagsjef næringspolitikk

Kurs i rømmingssikring settefisk, Bergen

Flere trygge sjømattrailere på veiene

Tariffkonferansen 2019

Workshop best practice – Dekksarbeid

Miljøreform i havbruk

Heimfall om fiskeretter

Tidsbegrensing av oppdrettstilatelser