Regulering av kongekrabbefisket 2019


Publisert 20.11.2018 av Øyvind André Haram Høringsuttalelser  

Sjømat Norge har sendt inn sitt høringssvar til hvordan kongekrabbefisket bør reguleres i 2019.

Sjømat Norge støtter i all hovedsak forslaget til reguleringer foreslått av Fiskeridirektoratet for fangst av kongekrabbe slik som disse har vært i 2018. Du kan laste ned høringssvaret her og se de ulike kommentarene til forslaget.

Vil du vite mer?

 
Kristin Alnes
Kristin Alnes
Fagsjef samfunnskontakt og industri
Mobil: 918 23 581

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Hvor mange fiskebåter kan en skipper delta i fiske med?

Kurs i arbeidsgiverspørsmål

Nytt arbeidsutvalg for teknologi og service

Kunstig intelligens skal løse oppdrettslaksens utfordringer

Sjømat Norges Årsarrangement 2019

– Flere arbeidsplasser i sjømatnæringen

800.000 til å øke digital kompetanse

Foodscape ga mersmak

Regulering av kongekrabbefisket 2019