Sjømat Norge har sendt inn sitt høringssvar til hvordan kongekrabbefisket bør reguleres i 2019.

Sjømat Norge støtter i all hovedsak forslaget til reguleringer foreslått av Fiskeridirektoratet for fangst av kongekrabbe slik som disse har vært i 2018. Du kan laste ned høringssvaret her og se de ulike kommentarene til forslaget.

Vil du vite mer?

 
Kristin Alnes
Kristin Alnes
Fagsjef samfunnskontakt og industri
Mobil: 918 23 581

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Hvilke miljøfotavtrykk bør være fra sjømat?

Mindre rømt fisk i elvene

Rederiseminar 2019, Gardermoen

– Vi kan absolutt bli bedre

Medlemsmøte i nord, Svolvær

Trygg og sikker havbrukspolitikk

Trygg dykking hos deg!

Sjømat Norge styrker kommunikasjonsstaben

Inger-Marie Sperre får fornyet tillit

Erna Solberg: – Bærekraftig bruk av havet er grunnlaget for vår velferd