Vil du delta i intervju?


Publisert 30.04.2024 av Øyvind André Haram Sjømat Norge Industri og handel

Fiskeridirektoratet ønsker å intervjue et utvalg personer som jobber i fiskerinæringen våren 2024 

Målet er å øke kunnskapen om hvilke utfordringer fiskerinæringen står ovenfor når det gjelder å følge regelverket i praksis. 

Ved å delta bidrar du til direktoratets forbedring- og prioriteringsarbeid, og gir et godt grunnlag for en senere spørreundersøkelse til fiskerinæringen. 

Hvem kan delta 

I denne intervjurunden ønsker direktoratet kontakt med deg som er: 

  • skipper 
  • daglig leder eller kaiformann ved et fiskemottak 
  • over 18 år 

Intervjuene gjennomføres fysisk og på et sted nær der du bor. Intervjuene skjer i mai og juni 2024. 

Slik deltar du 

Meld din interesse for å delta på intervju hos Fiskeridirektoratet: delta på intervju 

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Brudd i forhandlingene i Havbruksoverenskomsten

Hyse vs brosme 1-0

Høring: Nasjonale kostråd for god helse og gode liv

Viktig for fiskeindustrien

Helhetlige forvaltningsplaner for de norske havområdene

Permitteringsregler i fiskeindustrien

Enighet i forhandlingene med NNN

– Svaret er Ja!

Følg seminaret fra Grand

Vårens lønnsoppgjør