Vårens lønnsoppgjør


Publisert 06.05.2024 av Øyvind André Haram Arbeidsliv

(FOTO: Fra enigheten i frontfagene som ble oppnådd 7. april i år. FOTO: NHO)

Mellom Mai er tradisjonen tro tidspunt for forhandlinger i årets tariffoppgjør. Sjømat Norge forhandler med tre ulike LO forbund. Se under for når de ulike forhandlingene starter.

Norsk Næring og Nytelsmiddelforbund (NNN)

NÅR: tirsdag 7. mai og onsdag 8. mai

Her er vi arbeidsgiverpart for bedriftene innen fiskeindustrien. Motpart er NNN som representerer de ansatte i fiskeindustrien.

Dette oppgjøret forhandler Fiskeindustrioverenskomsten.

Vårt forhandlingsutvalg:

Rune Dyrvik                         Sjømat Norge
Endre Kristiansen            Lerøy Norway Seafood AS
Wenche Jobotn               Lerøy Midt AS 
Bjørn Ronald Olsen       Storbukt Fiskeindustri AS 
Siv Grure                            Pelagia AS

Fellesforbundet

NÅR: onsdag 22. mai, torsdag 23. mai og fredag 24. mai

Her er vi arbeidsgiverpart for bedriftene innen havbruk. Motpart er Fellesforbundet som representererer ansatte i havbrukssektoren.

Dette oppgjøret forhandler Havbruksoverenskomsten.

Vårt forhandlingsutvalg:

Geir Ove Ystmark            Sjømat Norge
Rune Dyrvik                         Sjømat Norge
Hilde Flåten                        Sjømat Norge
Frode Lauritzen               SinkaBerg-Hansen AS
Kathleen O. Mathisen  Grieg Seafood AS          
Roger Bekken                   Salmar AS                       
Terje Bjermeland            Nordlaks AS
Anna Lorentzen               Mowi Farming Norge
Line Ellingsen                   Ellingsen Seafood AS

Industri Energi

NÅR: tirsdag 28. mai og onsdag 29. mai 24

Her er vi arbeidsgiverpart for bedrifter innen både fiskemel, fiskeolje og fiskefôr. Motparten er Industri Energi.

Dette oppgjøret forhandler Overenskomst for fiskemel- og fiskefôrindustrien.

Vårt forhandlingsutvalg:

Rune Dyrvik                            Sjømat Norge
Hilde Flåten                        Sjømat Norge
Arne-Otto Olsen                  Biomar AS                     
Judith Tørvi                           Ewos AS
Petter Vikan                         Pelagia AS 
Egil Espolin Johnsen        Skretting AS

Vil du vite mer?

 
Rune Dyrvik
Rune Dyrvik
Fagsjef arbeidsliv/advokat
Mobil: 926 85 886

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Brudd i forhandlingene i Havbruksoverenskomsten

Hyse vs brosme 1-0

Høring: Nasjonale kostråd for god helse og gode liv

Viktig for fiskeindustrien

Helhetlige forvaltningsplaner for de norske havområdene

Permitteringsregler i fiskeindustrien

Enighet i forhandlingene med NNN

– Svaret er Ja!

Følg seminaret fra Grand

Vårens lønnsoppgjør