På Stortinget for sjømatnæringen


Publisert 16.10.2018 av Are Kvistad Sjømat Norge  

Sjømat Norge har denne uka deltatt i flere komitéhøringer på Stortinget for å uttale seg om regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019.

Det gjelder så langt høring i Transport- og kommunikasjonskomiteen, Finanskomiteen og Næringskomiteen. Neste uke deltar Sjømat Norge på høringen i Energi- og miljøkomiteen.

Vårt hovedbudskap er knyttet til visjonen og ambisjonene om et blått taktskifte, der et ansvarlig budsjett og en skatteinnretning som premierer de som skaper verdier og arbeidsplasser må være grunnleggende. Sjømat Norge har bl.a. uttrykt bekymring for utfallet av de pågående prosessene som er igangsatt for å utrede særskatt på havbruk og vurdering av ressursrente i fiskeriene. Sjømat Norge advarer mot en historisk omfordeling av skatt i disfavør av kystsamfunnene og kystens næringsliv, og minner om at investeringer som vris bort fra kysten og Norge, kan svekke våre muligheter til å innfri visjonen om vekst og utvikling i de marine næringer.

Høringsnotatene fra Sjømat Norge til stortingskomiteene kan lastes ned fra venstre kolonne.

Høringene kan ses på Stortingets videoarkiv.

 

Se også vår pressemelding om statsbudsjettet.

Vil du vite mer?

 
Aina Valland
Aina Valland
Direktør næringsutvikling og samfunnskontakt
Mobil: 971 45 777
Geir Ove Ystmark
Geir Ove Ystmark
Administrerende direktør
Mobil: 481 27 155

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Svaret er ikke særskatter i havbruk

Sjømat Norge runder 600 bedrifter

Denne gjengen leder havbruk i nord

Vil skape 50.000 nye arbeidsplasser i sjømatnæringen

Ålesund: Frukostmøte for medlemsbedrifter

Riktig god jul og godt nyttår

Etterlyser veileder til forskrift om landbaserte akvakulturanlegg

Ber Mattilsynet se på egen rolleforståelse

Om offentlige innkjøp av matvarer, drikke og måltider