På Stortinget for sjømatnæringen


Publisert 16.10.2018 av Are Kvistad Sjømat Norge  

Sjømat Norge har denne uka deltatt i flere komitéhøringer på Stortinget for å uttale seg om regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019.

Det gjelder så langt høring i Transport- og kommunikasjonskomiteen, Finanskomiteen og Næringskomiteen. Neste uke deltar Sjømat Norge på høringen i Energi- og miljøkomiteen.

Vårt hovedbudskap er knyttet til visjonen og ambisjonene om et blått taktskifte, der et ansvarlig budsjett og en skatteinnretning som premierer de som skaper verdier og arbeidsplasser må være grunnleggende. Sjømat Norge har bl.a. uttrykt bekymring for utfallet av de pågående prosessene som er igangsatt for å utrede særskatt på havbruk og vurdering av ressursrente i fiskeriene. Sjømat Norge advarer mot en historisk omfordeling av skatt i disfavør av kystsamfunnene og kystens næringsliv, og minner om at investeringer som vris bort fra kysten og Norge, kan svekke våre muligheter til å innfri visjonen om vekst og utvikling i de marine næringer.

Høringsnotatene fra Sjømat Norge til stortingskomiteene kan lastes ned fra venstre kolonne.

Høringene kan ses på Stortingets videoarkiv.

 

Se også vår pressemelding om statsbudsjettet.

Vil du vite mer?

 
Aina Valland
Aina Valland
Direktør næringsutvikling og samfunnskontakt
Mobil: 971 45 777
Geir Ove Ystmark
Geir Ove Ystmark
Administrerende direktør
Mobil: 481 27 155

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Sjømat Norge tar utviklingen i rekebestandene på alvor

Kurs i arbeidsgiverspørsmål

Kurs i HMS – Lovpålagt opplæring

– Vi må være der bransjen arbeider

Inviterer til dialogmøte

Sjå Oslolaksen

Årssamling, Sjømat Norge havbruk nord

Tidenes eksportmåned for norsk sjømat

Tiltak mot ulovlig omsetning av kongekrabbe

Et blått taktskifte