- Forslaget til statsbudsjett er nøkternt og legger opp til en forutsigbar og stø kurs også for sjømatnæringen, sier adm. direktør Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge.

Regjeringen la i dag fram et statsbudsjett uten de helt store overraskelsene.

– På en rekke områder videreføres dagens aktivitet, og i en tid da norsk økonomi går ganske bra er det positivt at sjømatnæringen og øvrig næringsliv gis noenlunde forutsigbare vilkår, sier Ystmark.

Sjømat Norge har gjennom sitt arbeid med «Blått taktskifte» satt igang en rekke aktiviteter for å rigge sjømatnæringen for videre vekst og utvikling på bærekraftig vis. Ved siden av at næringen selv setter i verk tiltak, fordrer det at myndighetene gjør grep som gjør næringen i stand til å skape flere arbeidsplasser og øke matproduksjonen til beste for landet.

Avhengig av handel
Norsk økonomi er åpen og avhengig av handel med utlandet, ikke minst sjømatnæringen som eksporterer det aller meste av produktene fra fiskeri- og havbruksbedriftene langs kysten. Et viktig felt for sjømatnæringen er derfor samferdsel og transportløsninger. Ystmark understreker at det fortsatt er store samferdselsutfordringer som må løses, blant annet tiltak for fiskerihavnene og arbeidet med viktige eksportveier der innsatsen lar vente på seg.

Rent hav
– Det er også viktig at vi som næring passer på at de langsiktige og overordnede utfordringene tas på høyeste alvor, som å sikre rene hav- og kystområder for generasjonene som kommer. Derfor støtter vi også regjeringens forslag om å styrke innsatsen mot marin forsøpling, sier Ystmark.

Ystmark sier Sjømat Norge nå skal gå nøye gjennom forslaget til statsbudsjett og sørge for å at organisasjonen gir viktige innspill til politikerne når det åpnes for budsjetthøringer i Stortinget.

Vil du vite mer?

 
Geir Ove Ystmark
Geir Ove Ystmark
Administrerende direktør
Mobil: 481 27 155

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Fakta om «dødsalgen»

Rammen for lokale forhandlinger

Statsminister med hjerte for sjømat

Enklere rutiner for sjømateksport fra 21. mai

Landskonferansen restaurant og matfag

Medlemsmøte Industri

Resultatet av tariffoppgjøret 2019

Stine styrker Sjømat Norge i nord

Hvilke miljøfotavtrykk bør være fra sjømat?

Mindre rømt fisk i elvene