Trude Olafsen overtar etter Tore Håkon Riple, som har ledet arbeidsutvalget i to år.

Først og fremst vil jeg takket Tore Håkon for en fabelaktig innsats i de første årene der teknologi- og servicebedriftene har vært medlem av Sjømat Norge. Dernest vil jeg si at jeg er veldig motivert for å løfte teknologi- og servicebedriftene ytterligere fram som en viktig del av næringen. Helt overordnet er det viktig at vi som leverandører er med på å løfte næringens totale betydning som sjømatnæring og viktig bidragsyter til både verdiskaping og sysselsetting i dette landet, sier Trude Olafsen, nyvalgt leder for Arbeidsutvalget i teknologi- og service.

Trude Olafsen er ny leder for Arbeidsutvalget i Teknologi- og service.

Olafsen forteller at hun vil jobbe for å synliggjøre leverandørindustriens betydning for verdiskaping og sysselsetting langs kysten. Teknologi- og service er den delen av sjømatnæringen som vokser raskest. Bare i dag representerer avledet virksomhet over 50 prosent av den totale verdiskapingen fra havbruksnæringen, og sysselsettingen har en enda høyere andel.

Olafsen er styremedlem i Sjømat Norge, og har i tillegg flere år bak seg som medlem i arbeidsutvalget.

Vi er veldig glade for at Trude takket ja til vervet som leder av Arbeidsutvalget. Hun har i flere saker vist et sterkt engasjement for leverandørnæringens betydning, og har bred erfaring som tillitsvalgt i Sjømat Norge. Vi er trygge på at hun vil gjøre en god jobb for teknologi- og servicemedlemmene, sier Arild Rød, fagsjef maritim i Sjømat Norge.

Arild Rød er fagsjef maritim i Sjømat Norge. FOTO: Øyvind A. Haram

«Blir ikke hørt om vi ikke legger ned innsats»

Olafsen ble enstemmig vedtatt som ny leder på Teknologi- og servicenæringen i Trondheim i slutten av november. Olafsen er ansatt hos AKVA group som prosjektleder og forretningsutvikler og forteller at hun har flere ambisjoner som nyvalgt leder.

Jeg ønsker å løfte betydningen av teknologi- og servicebedriftene i den totale havbruksverdikjeden, og jeg har i tillegg et sterkt ønske om at den jobben vi gjør for våre medlemsbedrifter blir oppfattet som relevant og viktig av medlemmene, sier Olafsen.

Olafsen er klar på at leverandørindustriens betydning vil øke framover.

– Det er helt naturlig i en næring som blir mer og mer moden. Vi kan bare se til oljenæringen og den betydning som leverandørindustrien har der – den utviklingen skjer også innen havbruk. Vi må bli bedre til å fremme de sakene som er viktige for oss – samtidig som vi er med på å løfte hele næringen. Vi må bli enda bedre til å organisere oss og det er viktig at de som er medlemmer i Sjømat Norge bruker sin stemme og engasjerer seg i organisasjonens arbeid. Vi blir ikke hørt hvis vi ikke legger inn litt innsats, sier Olafsen.

Vil engasjere seg i en rekke saker

I 2020 forteller Olafsen at hun vil jobbe for å synliggjøre hvilken effekt en ekstra skattelegging som grunnrenteskatten legger opp til vil ha for leverandørindustrien på sikt og ikke minst hvilke utslag dette vil gi i form av sysselsetting og verdiskaping i kystsamfunnene.

Regelverket for havbruk til havs er under utforming og her må vi i leverandørindustrien  engasjere oss slik at vi får et regelverk som også ivaretar leverandørperspektivene.

Hun nevner videre revidering av NS9415 og arbeid med andre viktige standarder gjenvinning og håndtering av plastprodukter, regelverk knyttet til kobberbruk på nøter, med mer.

Vi har også som ambisjon å løfte opp hvordan leverandørindustrien kan gi sitt bidrag til å redusere næringens klimaavtrykk, eksempelvis ved å jobbe med gode energiløsninger, sier Olafsen.

Vil du vite mer?

 
Arild Rød
Arild Rød
Fagsjef maritim
Mobil: 48 12 17 27
Trude Olafsen
Trude Olafsen
AKVA group ASA
Mobil: 91 55 74 00

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Enighet i tariffoppgjøret på Havbruksoverenskomsten

Ministermøte om fremtidens fiskerikontroll

Økt fleksibilitet ønskelig

Mattilsynet og personopplysninger

Digitalt medlemsmøte Havbruk nord

Digitalt medlemsmøte Havbruk Nord

Digitalt medlemsmøte Havbruk Nord

Dårlig faglig grunnlag i ny forskrifter om laksefiske

– Gode grep!

Medlemsdag teknologi- og servicebedriftene