Kommunale bestemmelser ikke til hinder for mannskapsskift


Publisert 17.03.2020 av Tarjei Svalbjørg Sjømat Norge Teknologi og service

Flere kommuner har innført særegne restriksjoner og karantenebestemmelser. Ettersom sjømatnæringen er en av flere samfunnskritiske sektorer, så er hensynet til matproduksjonen hevet over disse.  

Helseminister Bent Høie har i dag sendt ut melding om at samfunnskritiske funksjoner skal sikres, og at kommunale bestemmelser ikke skal være til hinder for dette.  

 

Sjømat Norge, Norges Fiskarlag og fiskesalgslagene ved Norsk Villfisk har daglig informasjonsutveksling i forbindelse med koronautbruddet. De tre organisasjonene har fått spørsmål fra blant annet fiskebåtrederi, brønnbåtrederi, servicefartøyrederi, havbruksselskap og fiskeindustribedrifter om kommunale regler kan hindre arbeidstakere fra å komme til bedriften eller om lokale vedtak kan stå i vegen for mannskapsskift.  

 

Meldingen fra regjeringen synliggjør at lokale bestemmelser skal underordnes hensynet til matproduksjonen. De tre organisasjonene er imidlertid tydelige på at bedriftsledere og redere må være varsomme og gjennomføre mannskapsskift på en måte som ikke bidrar til smittepress.  

 

For mer informasjon kontakt:  

 

Sjømat Norge ved Sverre Johansen 

Norges Fiskarlag ved Jan Birger Jørgensen 

Norsk Villfisk ved Sveinung Flem  

Les også: Spørsmål og svar om korona 

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Egne tillatelser for miljøteknologi?

Viktige prosesser for sjømatnæringens fremtid

Rekorden kunne vært vesentlig høyere

Vi ønsker deg..

Regionsjefer i Nord-Norge og på Vestlandet

Ansatte som skal inn til Norge nå?

Vinterfiske 2022

Grønn sjømat med regjeringen

Er du interessert i en deltidsjobb innen IT/informatikk i en fremtidsrettet næring?

Forskrift om opptak og bruk av informasjon om bestemt angitte bunnforhold