I regi av justisminister Monica Mæland deltok Sjømat Norge i møte med Mæland, næringsminister Iselin Nybø søndag 15. mars.

Søndag 15. mars deltok Sjømat Norge i møte med justis- og næringsministeren, samt fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Sjømat Norge poengterer at i situasjonen man står i er det viktig å sikre folks helse. For sjømatnæringen er de overordnede behovene knyttet til at vi sikres god vareflyt gjennom hele verdikjeden, og at de ulike leddene i verdikjeden sikres tilgang på arbeidskraft og leveranser av kritiske tjenester og utstyr.

Hele notatet ligger vedlagt.

Vil du vite mer?

 
Geir Ove Ystmark
Geir Ove Ystmark
Administrerende direktør
Mobil: 481 27 155

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Enighet i tariffoppgjøret på Havbruksoverenskomsten

Ministermøte om fremtidens fiskerikontroll

Økt fleksibilitet ønskelig

Mattilsynet og personopplysninger

Digitalt medlemsmøte Havbruk nord

Digitalt medlemsmøte Havbruk Nord

Digitalt medlemsmøte Havbruk Nord

Dårlig faglig grunnlag i ny forskrifter om laksefiske

– Gode grep!

Medlemsdag teknologi- og servicebedriftene