Notat til justisminister om korona-utbruddet


Publisert 18.03.2020 av Henrik Wiedswang Horjen Havbruk Høringsuttalelser Industri Teknologi og service

I regi av justisminister Monica Mæland deltok Sjømat Norge i møte med Mæland, næringsminister Iselin Nybø søndag 15. mars.

Søndag 15. mars deltok Sjømat Norge i møte med justis- og næringsministeren, samt fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Sjømat Norge poengterer at i situasjonen man står i er det viktig å sikre folks helse. For sjømatnæringen er de overordnede behovene knyttet til at vi sikres god vareflyt gjennom hele verdikjeden, og at de ulike leddene i verdikjeden sikres tilgang på arbeidskraft og leveranser av kritiske tjenester og utstyr.

Hele notatet ligger vedlagt.

Vil du vite mer?

 
Geir Ove Ystmark
Geir Ove Ystmark
Administrerende direktør
Mobil: 481 27 155

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Egne tillatelser for miljøteknologi?

Viktige prosesser for sjømatnæringens fremtid

Rekorden kunne vært vesentlig høyere

Vi ønsker deg..

Regionsjefer i Nord-Norge og på Vestlandet

Ansatte som skal inn til Norge nå?

Vinterfiske 2022

Grønn sjømat med regjeringen

Er du interessert i en deltidsjobb innen IT/informatikk i en fremtidsrettet næring?

Forskrift om opptak og bruk av informasjon om bestemt angitte bunnforhold