Havbruksnæringen er den eneste eksportnæringen i Norge som både vokser, og som også bygger på sterke norske kompetansemiljø. Det viser ny forskningsrapport.

På tross av dette løfter forskerne, med professor Torger Reve i spissen, en advarende finger. Høye laksepriser fører til at det nå bygges økt konkurranse i utlandet.

Adm. dir. Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge sier at det er viktig at norske politikere nå må fremme fremfor å hemme næringen.

Mulighetene for mer havbruk er enorme, forklarer direktør for samfunnskontakt i Sjømat Norge, under fremleggingen av rapporten under Arendalsuka. FOTO: Norsk Industri

-Vi har hatt en periode med høy laksepris, gunstig valuta og sterk global vekst i etterspørselen. Nå ser vi at det etableres produksjon av laks basert på både land- og havbasert teknologi. Det gjør at vi må belage oss på en enda mer skjerpet globalt konkurranse. Rapporten er tydelig på at vi i det norske samfunnet fremover må styrke konkurransekraften.

Sterkest i verden
Professor Torger Reve understreket under fremleggelsen at dette er omtrent den eneste næringen hvor Norge behersker hele verdikjeden. Sammen med de andre havbaserte næringene, har havbruk verdens sterkeste marine kunnskapsklynge. Havbruksnæringen har hatt en tilnærmet firedobling i eksportverdien fra 2007 til 2018, og har vokst flere ganger raskere enn andre eksportnæringer i denne perioden.

Rapporten fastslår at havbruksnæringen har Norges beste framtidsutsikter til å skape arbeidsplasser langs hele kysten, arbeidsplasser kjennetegnet av høy verdiskapingsevne og kraft til å bidra til velferden. Men dette avhenger av at næringen gis de rette rammebetingelsene. Forskerne er derfor tydelige på at det ikke bør innføres grunnrenteskatt på havbruksnæringen. Dette er både Sjømat Norge og Norsk industri enig med forskerne i.

Under fremlegging i Arendal, ble og rapporten grundig debattert. Fra høyre Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge, Stein Lier-Hansen i Norsk Industri, Geir Pollestad i Senterpartiet og Tom Christer Nilsen i Høyre. Debattleder til høyre, Solveig Van Nes. FOTO: Norsk Industri

– Denne rapporten er spennende lesning, sier Stein Lier Hansen, adm. dir. i Norsk Industri.

Reve skisserer en fremtid med store muligheter for næringen.

– Det viktigste det politiske Norge kan bidra med til næringen, er stabile og konkurransedyktige rammevilkår. I praksis betyr det at politikerne må legge bort alle tanker om f ex grunnrenteskatt på næringen. For at sjømatnæringen skal kunne levere langsiktig, hva angår verdiskaping, vekst og gode arbeidsplasser, må også det politiske Norge ha fokus på de lange linjer og rammer for vekst.

LAST NED HELE RAPPORTEN: BI_2019_En konkurransedyktig og kunnskapsbasert havbruksnæring

LAST NED SAMMENDRAG: BI_2019_Sammendrag – En konkurransedyktig og kunnskapsbasert havbruksnæring

Vil du vite mer?

 
Aina Valland
Aina Valland
Direktør samfunnskontakt
Mobil: 971 45 777
Geir Ove Ystmark
Geir Ove Ystmark
Administrerende direktør
Mobil: 481 27 155

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Behov for tilstedeværelse og tilsyn

Sperre attvald

Åpner for arbeidstakere fra EØS-området

Generalforsamling i Sjømat Norge

Brev til NFD, verdien av godt fungerande kredittforskringar for sjømateksporten

Nasjonal veileder om lokale karantenebestemmelser

Endring i produksjonsfisk-bestemmelsene er ikke aktuelt i dag

Forkastelig å utnytte en krevende situasjon

Klargjørende rundskriv om karantenebestemmelser ved passering av grensen til Norge

Anleggsinspeksjoner og miljøundersøkelser kan utsettes