Arbeidsdykkerne er for alvor kommet inn som en viktig ressurs og kompetanse for havbruksnæringen.

– Få er klar over at det i dag er flere arbeidsdykkere i vår bransje enn i oljenæringen. Det sier seg selv at også vi i Sjømat Norge som nå organiserer selskaper som driver med dykking må ha god kompetanse på dette området.

Det sier fagsjef maritim i Sjømat Norge, Arild Rød som i november var medarrangør til Yrkesdykkerkonferansen 2018. Sammen med Høgskulen på Vestlandet (som utdanner dykkere), Arbeidstilsynet og NUI (Norsk Undervannsintervensjon) har en for første gang samlet hele yrkesdykkerbransjen i Norge.

– På konferansen var det nærmere 200 deltakere fra hele næringen, og tilbakemeldingene er at dette ble en svært interessant og lærerik samling, sier Rød.

Viktig bransje
Dykkerbransjen har tidligere ikke hatt større fagtreff og har behov for slike samlinger, sier Rød.

– Noe av det som gjorde en slik samling svært aktuell er det nye regelverket for yrkesdykkere som har vært på høring fra Arbeidstilsynet. Det endelige forslaget blir snart lagt fram av Arbeidsdepartement.

– Hva blir nytt i dette?

– Det vil nok komme en del skjerpede krav. Blant annet forventer vi krav til økt minimumsbemanning, flere kurskrav, samt en del presiseringer og økt detaljeringsgrad.

 

Vil du vite mer?

 
Arild Rød
Arild Rød
Fagsjef maritim
Mobil: 48 12 17 27

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Nytt helsesertifikat

Millioner til opplæringsprogram

Sjømat Norge søker rådgiver havbruk

Endeleg havbrukstekniker

Verdens første helelektriske oppdrettsanlegg

Bred enighet om skatteregime

Covid 19 påvirker ikke sjømaten

Slik kan sjømat prioriteres internasjonalt

Positivt at kommunene og fylkene får mer