Rune Dyrvik
Fagsjef arbeidsliv/advokat
926 85 886

Vi yter støtte og service til medlemsbedriftene også når det gjelder arbeidsgiverspørsmål. På dette området er særlig lønn, tariff, juridisk bistand og HMS prioriterte områder.


Arbeidsliv

Tariffoppgjøret: Partene er i mekling

04.04.2018 | Sjømat Norge  Arbeidsliv  
Tariffoppgjøret LO/NHO og YS/NHO endte som ventet med brudd før påske, og partene er nå i mekling hos Riksmekleren.

Sjøfartsoverenskomster

26.03.2018 | Sjømat Norge  Arbeidsliv  
Sjømat Norge har i løpet av 2018 etablert overenskomster med både Norsk Sjømannsforbund, Norsk Sjøoffisersforbund og Det Norske Maskinistforbund.

Mer verdiskaping og mindre miljøavtrykk

- En nøkkel til større verdiskaping og lavere miljøavtrykk fra sjømatnæringen er økt bearbeiding av norsk fisk i Norge, sier Geir Ove Ystmark i...

Dette er Sjømat 2030

Norge som nasjon må skape 300.000 nye arbeidsplasser innen 2030 og doble eksporten fram mot 2040. Sjømat er en av landets største eksportnæringer,...

Tariffoppgjøret 2018

19.03.2018 | Arbeidsliv  
Hvordan foregår årets tarifforhandlinger? Her har vi samlet en del praktiske opplysninger for deg som arbeidsgiver.

Maskinoffiserer og sjømatrederi med tariffavtale

Det norske Maskinistforbund (Dnmf) og Sjømat Norge har i dag underskrevet en historisk intensjonsavtale. På nyåret får rederiene i Sjømat Norge...

Tariffkonferansen 2018

13.12.2017 | Sjømat Norge  Kalenderen  Arbeidsliv  
NHO Mat og Drikke og Sjømat Norge presenterer Tariffkonferansen 2018.

Digital sykemelding

08.11.2017 | Arbeidsliv  
Fra 15. januar innføres digital sykmelding som standard i hele Norge, og alle arbeidsgivere må være forberedt på å ta imot digital sykmelding.

Korleis blir framtidas matproduksjon?

Er di bedrift klar for nye robotar og maskinar? Kva kompetanse trengst for å møte utfordringane? Saman med NHO Mat og drikke og NNN, inviterer...

Lokale forhandlinger:

31.05.2017 | Arbeidsliv  
Resultatet av det sentrale oppgjøret ble vedtatt av LO den 18. april i år. Dette innebærer at de lokale forhandlingene kan starte.