Rune Dyrvik
Fagsjef arbeidsliv/advokat
926 85 886

Arbeidsliv

Vi yter støtte og service til medlemsbedriftene også når det gjelder arbeidsgiverspørsmål. På dette området er særlig lønn, tariff, juridisk bistand og HMS prioriterte områder.

ARBINN er vår arbeidsgiverservice-portal. Her får du tilgang til veiledere innen jus og HMS, maler og kontrakter og annen informasjon.


 • Arbeidsliv
 • Koronatrøbbel? Bruk oss!

  Norge er igjen inne i en alvorlig koronasituasjon, og Sjømat Norge står klar til å støtte vår medlemmer. Vi følger situasjonen tett, og jobber...

  Innreise og karante? Her er de nye reglene

  En rekke bedrifter i sjømatnæringen bruker utenlands arbeidskraft. Fra og med 9.november er det gjort endringer rundt smitteverntiltak.

  IA-bransjeprogram: Norskkurs først, fagbrev i neste omgang

  29.10.2020 | Sjømat Norge   Arbeidsliv  
  Norskkurset er allerede godt i gang. Lerøy-fabrikken i Båtsfjord tok tak i kommunikasjonen først og fikk støtte til å lære flere ansatte bedre...

  Viktige tiltak for å begrense avrenning fra sjømattransport

  Sjømat Norge anbefaler en ny ordlyd som kan inngå i avtaler med kunder og transportører i forbindelse med transport av sjømatprodukter på vei.

  Lokale forhandlinger

  23.10.2020 | Arbeidsliv  
  Skal du ha lokale forhandlinger? Etter hvert som de aktuelle overenskomstene blir ferdig forhandlet og vedtatt, kan de lokale forhandlingene...

  Oppgjøret for fiskeindustrien vedtatt

  23.10.2020 | Sjømat Norge   Arbeidsliv  
  Sjømat Norge og Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) er kommet til enighet etter forhandlinger om revisjon av...

  Her er webinaret

  20.10.2020 | Sjømat Norge   Arbeidsliv  
  Vårt første webinar om arbeidslivskriminalitet ble nylig arrangert. Fikk du med deg det hele? Her kan du se et redigert...

  Havbruksoverenskomsten vedtatt

  19.10.2020 | Sjømat Norge   Arbeidsliv  
  Tariffoppgjøret for havbruksoverenskomsten er nå vedtatt av Fellesforbundet. Lokale forhandlinger kan nå starte.

  Enighet i tarifforhandlingene på Overenskomst for Fiskemel- og fiskefôrindustrien

  09.10.2020 | Sjømat Norge   Arbeidsliv  
  Sjømat Norge og Industri Energi kom til enighet etter forhandlinger den 7. og 8 oktober 2020. Resultatet av oppgjøret er som...

  Webinar om ressurskriminalitet i fiskerinæringen

  05.10.2020 | Industri   Kalenderen   Arbeidsliv  
  Er det rett og slett for lett å jukse i fiskerinæringen? Hva gjør de ulike partene og hvilke tiltak trenger vi for å utrydde...