Rune Dyrvik
Fagsjef arbeidsliv/advokat
926 85 886

Arbeidsliv

Vi yter støtte og service til medlemsbedriftene også når det gjelder arbeidsgiverspørsmål. På dette området er særlig lønn, tariff, juridisk bistand og HMS prioriterte områder.

ARBINN er vår arbeidsgiverservice-portal. Her får du tilgang til veiledere innen jus og HMS, maler og kontrakter og annen informasjon.


 • Arbeidsliv
 • Tariffoppgjøret 2022

  25.04.2022 | Arbeidsliv  
  Tillegg? Hvor mye? Frontfaget endte uten konflikt 1.april. Nå er tiden inne for videre forehandlinger for de ulike avtalene i sjømatsektoren. Her er...

  Viktig markering av kvinnedagen!

  09.03.2022 | Sjømat Norge   Arbeidsliv  
  Sjømat Norge var med da Fiskeri- og havministeren markerte kvinnedagen med møte om...

  Ergonomi for næringsmiddelindustrien

  26.11.2021 | Arbeidsliv  
  Sjømat Norge deltar i et IA bransjeprogram sammen med NHO Mat og Drikke og NNN. Dette bransjeprogrammet er en del av IA (Inkluderende arbeidsliv)...

  Smitten øker, Sjømat Norge følger situasjonen tett

  Koronasmitten i Norge og Europa er økende. Sjømat Norge er i tett dialog med myndighet for å sikre at eventuelle tiltak tilpasses behovene til...

  Den nye regjeringen satser på sjømaten

  Hurdalsplattformen utpeker sjømaten som en av Norges viktigste fremtidsnæringer, sier Sjømat Norge-sjef Geir Ove Ystmark.

  Statsbudsjettet: Muligheter for sjømaten som del av den grønne omstillingen

  -Vi ser en rekke kloke og grønne initiativ i Regjeringen Solbergs forslag til statsbudsjett. Men et skatteforslag kan komme til å svekke lokalt...

  Etablering av nytt Akrim senter i Troms og Finnmark – Positivt!

  24.08.2021 | Industri   Arbeidsliv  
  Sjømat Norge har i lang tid etterlyst etablering av A-krim senter i den nordligste delen av landet, og at A-krimsentrene må få økte ressurser.

  Lokale lønnsforhandlinger

  04.06.2021 | Arbeidsliv  
  Tariffoppgjøret ble som kjent vedtatt den 6. mai og de lokale forhandlingene kan dermed starte.

  Revidert nasjonalbudsjett

  At Narvikterminalen igangsettes, er svært godt nytt for sjømattransporten. Dette er en av nyhetene i revidert nasjonalbudsjett som kom i dag.

  Tariffkonferansen 2021

  16.04.2021 | Kalenderen   Arbeidsliv  
  Sjømat Norge inviterer sammen med NHO Mat og drikke til årets tariffkonferanse.