Havbruksoverenskomsten: Enighet med Fellesforbundet


Publisert 12.05.2022 av Henrik Wiedswang Horjen Arbeidsliv

Etter tre dager med forhandlinger ble det onsdag kveld oppnådd enighet mellom Sjømat Norge og Fellesforbundet om revisjon av havbruksoverenskomsten.

– Vi kom i mål etter lange og harde forhandlinger. Den økonomiske rammen er i tråd med frontfaget. Fellesforbundet var tydelige på at de forventer reelle forhandlinger lokalt. Det er vi enig med de i. Det har også vært fokus på andre og prinsipielle forhold som felles fremme av likestilling, etterutdanning og fleksibilitet i arbeidslivet, sier Geir Ove Ystmark.

I forhandlingene var partene enige om å løfte frem arbeidet med likestilling og mangfold. Partene var også enige om å påpeke viktigheten av at de lokale lønnsforhandlingene må fungere godt, og følges opp med lokale løft som er av betydning. 

Enigheten innebærer blant annet: 

  • Generelt tillegg på 4,-
  • Økning av minstelønnssatsene med 8,-
  • Økning av fagbrevtillegget med 3,- 
  • Overenskomsten øvrige satser justeres med ca. 4,8%

Vil du vite mer?

 
Geir Ove Ystmark
Geir Ove Ystmark
Administrerende direktør
Mobil: 481 27 155
Rune Dyrvik
Rune Dyrvik
Fagsjef arbeidsliv/advokat
Mobil: 926 85 886

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Vinterens nye minstepriser

Sjømat Norge foreslår midlertidig overgangsordning til ny lakseskatt

Bruk av normprisråd

Regjeringen kompenserer

Medlemsmøte industri og handel

For viktig til å bli parantes

Sjømatorganisasjonene anmodet om å stille i møte i Finansdepartementet

Kurs i rømmingssikring

1384 permisjonsvarler

Vil ha mer bearbeiding