Rune Dyrvik
Fagsjef arbeidsliv/advokat
926 85 886

Arbeidsliv

Vi yter støtte og service til medlemsbedriftene også når det gjelder arbeidsgiverspørsmål. På dette området er særlig lønn, tariff, juridisk bistand og HMS prioriterte områder.

ARBINN er vår arbeidsgiverservice-portal. Her får du tilgang til veiledere innen jus og HMS, maler og kontrakter og annen informasjon.


 • Arbeidsliv
 • Havbruksoverenskomsten vedtatt

  19.10.2020 | Sjømat Norge   Arbeidsliv  
  Tariffoppgjøret for havbruksoverenskomsten er nå vedtatt av Fellesforbundet. Lokale forhandlinger kan nå starte.

  Enighet i tarifforhandlingene på Overenskomst for Fiskemel- og fiskefôrindustrien

  09.10.2020 | Sjømat Norge   Arbeidsliv  
  Sjømat Norge og Industri Energi kom til enighet etter forhandlinger den 7. og 8 oktober 2020. Resultatet av oppgjøret er som...

  Webinar om ressurskriminalitet i fiskerinæringen

  05.10.2020 | Industri   Kalenderen   Arbeidsliv  
  Er det rett og slett for lett å jukse i fiskerinæringen? Hva gjør de ulike partene og hvilke tiltak trenger vi for å utrydde...

  Pause i tarifforhandlingene med NNN

  01.10.2020 | Arbeidsliv  
  Samtalene gjenopptas 21-22. oktober.

  Enighet i tariffoppgjøret på Havbruksoverenskomsten

  25.09.2020 | Arbeidsliv  
  Sjømat Norge har kommet til enighet med Fellesforbundet etter forhandlinger den 22. - 24.

  Kuttet fraværet i fjor, er med på IA-prosjekt i år

  04.08.2020 | Sjømat Norge   Havbruk   Arbeidsliv  
  Sykefraværet er på vei ned, og i år er de med på IA-bransjeprogram. Språk og kultur blir første post på programmet for Ellingsen...

  Sammen mot sykefravær IA Bransjeprogram

  26.05.2020 | Sjømat Norge   Arbeidsliv  
  De går sammen for å holde kollegene friske. Det nye IA-bransjeprogrammet for næringsmiddelindustrien har dratt i gang arbeidet for å få ned...

  Ny midlertidig forskrift om lønnsplikt for staten i 18 dager i forbindelse med permitteringer som følge av Covid-19

  15.04.2020 | Sjømat Norge   Arbeidsliv  
  Med virkning fra 20 mars ble det vedtatt endringer i permitteringsregelverket som følge av covid-19. Her ble arbeidsgivers lønnsplikt etter...

  Dagpenger under permittering til ansatte i fiskeindustrien

  06.04.2020 | Høringsuttalelser   Arbeidsliv  
  LO Troms og Finnmark henvendte seg 2. april til arbeid- og sosial departementet angående midlertidige regler for dagpenger under permitteringer i...

  Åpner for arbeidstakere fra EØS-området

  Justisminister Monica Mæland åpner opp for fiskeriene og fiskeindustrien kan hente arbeidstakere fra EØS-området. Sjømat Norge mener tiltaket...