Enige med Industri Energi


Publisert 27.05.2022 av Øyvind André Haram Sjømat Norge Arbeidsliv

Etter to dager med forhandlinger ble Sjømat Norge enige med Industri Energi om årets tariffoppgjør om «Overenskomst for Fiskemel- og fiskefôrindustrien».

Resultatet av forhandlingene innebærer blant annet følgende:

  • Det gis et generelt tillegg på kr. 4,- fra 1. april 2022. 
  • Minstelønnssatsene øker med kr. 8,- 
  • Fagbrevtillegget øker med kr. 1,50 til kr. 12,50
  • Justering av overtidssatser og skiftsatser
  • En økning på kr. 50,- for engangskompensasjon ved skiftbytte og tilleggskompensasjon

Oppgjøret ble vedtatt av Industri Norge over bordet. Dette innebærer at oppgjøret kan effektures og at de lokale forhandlingene kan starte.

LAST NED protokoll her.

Vil du vite mer?

 
Rune Dyrvik
Rune Dyrvik
Fagsjef arbeidsliv/advokat
Mobil: 926 85 886

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Kurs i åpenhetsloven

Jon Arne ny president

Høring av evaluering av Statsforvalterens geografiske inndeling

Årssamling i Havbruk nord

Miljøseminar Florø

Vil ha mer aktivitet her i landet  

Gunnar Haagensen innstilt som ny styreleder i Sjømat Norge 

Innspillsmøte om NTP 2025-2036

Sjømat Norges innspill til næringsplaner for norske havområder

Årsarrangementet 2023