Enige med Industri Energi


Publisert 27.05.2022 av Øyvind André Haram Sjømat Norge Arbeidsliv

Etter to dager med forhandlinger ble Sjømat Norge enige med Industri Energi om årets tariffoppgjør om «Overenskomst for Fiskemel- og fiskefôrindustrien».

Resultatet av forhandlingene innebærer blant annet følgende:

  • Det gis et generelt tillegg på kr. 4,- fra 1. april 2022. 
  • Minstelønnssatsene øker med kr. 8,- 
  • Fagbrevtillegget øker med kr. 1,50 til kr. 12,50
  • Justering av overtidssatser og skiftsatser
  • En økning på kr. 50,- for engangskompensasjon ved skiftbytte og tilleggskompensasjon

Oppgjøret ble vedtatt av Industri Norge over bordet. Dette innebærer at oppgjøret kan effektures og at de lokale forhandlingene kan starte.

LAST NED protokoll her.

Vil du vite mer?

 
Rune Dyrvik
Rune Dyrvik
Fagsjef arbeidsliv/advokat
Mobil: 926 85 886

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Lanserer BioMarint Forum i Arendal

God sommer!

Webinar: Gjennomgang av veileder fra Skatteetaten om verdifastsettelse

Teknologi- og servicekonferansen 2022

Lokale forhandlinger

Kurs: Digital miljørapportering

Hva er et miljøregnskap?

Færre laks rømmer

Enige med Industri Energi

– Nå må det handles!