Helligdagsgodtgjørelse i Fiskeindustrioverenskomsten


Publisert 12.05.2023 av Karin Gammelsæter Arbeidsliv

Her er de nye satsene for helligdagsgodtgjørelse i Fiskeindustrioverenskomsten (B-ordningen) og trekkbeløpene ved forsømmelse av arbeid, jf. § 9-1 i overenskomsten:

 Voksne arbeidereUnge arbeidere
Timesats9,128,88
Trekkbeløp18501796

Disse gjøres som resten av oppgjøret gjeldende fra 21. april 2023.

Vil du vite mer?

 
Rune Dyrvik
Rune Dyrvik
Fagsjef arbeidsliv/advokat
Mobil: 926 85 886

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

TBT-notifikasjon fra Brasil om fryst fisk regelverket

Webinar om miljødeklarasjon  

Webinar om virkemiddelapparatet

Miljøaktivist gleder seg over sjømatens plastengasjement

Fakta om slam

Indisk verdensstjerne er innleder på sjømatnæringens plastseminar

Sjømat Norge passerer 900 medlemmer

Prisråd for havbruk og fastsetting av bruttoinntekt i grunnrenteskatten

Sjømatnæringen med felles plastseminar og ryddeaksjon

Vi debatterer i Arendal