Helligdagsgodtgjørelse i Fiskeindustrioverenskomsten


Publisert 12.05.2023 av Karin Gammelsæter Arbeidsliv

Her er de nye satsene for helligdagsgodtgjørelse i Fiskeindustrioverenskomsten (B-ordningen) og trekkbeløpene ved forsømmelse av arbeid, jf. § 9-1 i overenskomsten:

 Voksne arbeidereUnge arbeidere
Timesats9,128,88
Trekkbeløp18501796

Disse gjøres som resten av oppgjøret gjeldende fra 21. april 2023.

Vil du vite mer?

 
Rune Dyrvik
Rune Dyrvik
Fagsjef arbeidsliv/advokat
Mobil: 926 85 886

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Brudd i forhandlingene i Havbruksoverenskomsten

Hyse vs brosme 1-0

Høring: Nasjonale kostråd for god helse og gode liv

Viktig for fiskeindustrien

Helhetlige forvaltningsplaner for de norske havområdene

Permitteringsregler i fiskeindustrien

Enighet i forhandlingene med NNN

– Svaret er Ja!

Følg seminaret fra Grand

Vårens lønnsoppgjør