Regulering av satser i Overenskomst for fiskemel- og fiskefôrindustrien


Publisert 12.05.2023 av Karin Gammelsæter Arbeidsliv

Vedlagt følger protokoll som viser justering av minstelønnssatser, overtidssatser, samt skifttillegg i forbindelse med årets mellomoppgjør.

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Kan sjømatnæringen forsyne Norge med mat dersom det blir krig?

Økt viktighet, økt oppmerksomhet

Haagensen gjenvalgt

Se direkte fra Tromsø

En mer ydmyk sjømatnæring

Nasjonal handlingsplan for sjøsikkerhet

One Ocean: De røde lysene truer Vestlandets posisjon

Foreslår Haagensen på gjenvalg

Ny NTP – blandet drops

NMBU vant Sjømat Norges idé-konkurranse