Regulering av satser i Overenskomst for fiskemel- og fiskefôrindustrien


Publisert 12.05.2023 av Karin Gammelsæter Arbeidsliv

Vedlagt følger protokoll som viser justering av minstelønnssatser, overtidssatser, samt skifttillegg i forbindelse med årets mellomoppgjør.

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

TBT-notifikasjon fra Brasil om fryst fisk regelverket

Webinar om miljødeklarasjon  

Webinar om virkemiddelapparatet

Miljøaktivist gleder seg over sjømatens plastengasjement

Fakta om slam

Indisk verdensstjerne er innleder på sjømatnæringens plastseminar

Sjømat Norge passerer 900 medlemmer

Prisråd for havbruk og fastsetting av bruttoinntekt i grunnrenteskatten

Sjømatnæringen med felles plastseminar og ryddeaksjon

Vi debatterer i Arendal