Hils på Hilde og Ole


Publisert 06.01.2023 av Øyvind André Haram Sjømat Norge Arbeidsliv

– Det er en glede for meg å presentere disse to. Dyktige, hyggelige og svært kompetente.

Adm.dir. i Sjømat Norge, Geir Ove Ystmark gliser bredt. Sjømat Norge har i lengre tid økt antallet medlemmer innenfor havbruksteknologi og havbruksrederier. Det gjør at behovet for nye hoder i organisasjonen er større.

Tidligere i høst gikk Sjømat Norges fagsjef Arild Rød over til næringslivet. Han hadde ansvaret for å følge opp arbeidslivspolitikken opp mot de maritime fagforeningene, det maritime fagansvaret, og var også ansvarlig for bedriftene som sogner til Sektorgruppe Teknologi og Service. Fra 1. januar er to personer satt til å videreføre hans funksjon, og samtidig styrke Sjømat Norge på arbeidslivsområdet, innenfor maritimt fag og på teknologi. 

– Utviklingen innenfor havbruksteknologiselskapene, havbruksrederiene og satsingen på havbruk til havs er stor. Vi må spisse kompetansen innenfor så vel det maritime som innenfor teknologi. Hilde Flåten og Ole Fretheim vil løfte Sjømat Norge på disse områdene, sier Ystmark.

Hilde Flåten og Ole Fretheim har kontorpult i Oslo, men vil være mye på reisefot langs kysten og til medlemmer i hele landet. FOTO: Karin Gammelsæter/Sjømat Norge

En jurist og en teknolog

Ole Fretheim starter som Fagsjef havbruksteknologi. Han får ansvar for oppfølging av medlemmer innen fagområdet teknologi og service, og de selskapene som arbeider med eksponert havbruk. 

– Havbruk til havs er en helt ny del av vår næring. Regelverket er i støpeskjeen. Det samme er teknologien. Vi har vokst mye innen teknologisektoren. Alt fra de som skyter lus med laser til produsenter av havbruksanlegg. 

Ole er utdannet Fiskerikandidat fra UiT. Han har jobbet med oppdrettsnæringen gjennom ulike selskap og de siste 10 årene med teknologileverandører som Philips og inntil nylig i Bluegrove(tidl. CageEye).   

-Vår organisasjon trenger nå en slik teknologisk kompetanse. Norge er ikke bare førende på å selge og produsere fisk, vi er også fremst på teknologien rundt den, legger Ystmark til. 

Hilde Flåten starter som fagsjef maritim og arbeidsliv/advokat. Hun har ansvar for oppfølgingen av Sjømat Norges medlemmer og arbeid innen maritim sektor, og vil også være sentral på havbruk til havs og på arbeidsområder i skjæringsflaten mellom havbruk og maritime operasjoner. 

-Ikke bare har Sjømat Norge fått nye medlemmer som driver spesialiserte havbruksrederi. Mange av våre etablerte bedrifter har også behov for maritim kompetanse. Arbeidsfartøyene blir større, flere har lagt rederiene i egne selskap, og sjøfartregelverket grenser i økende grad inn mot det tradisjonelle havbruket. Ikke minst vil sjøfartsregelverket blir viktig når havbruket får tilskudd i mer eksponerte farvann, sier han. 

Hilde er utdannet jurist fra UiO. Hun har de siste 14 årene jobbet med maritim næring, blant annet som fagdirektør i Nærings- og fiskeridepartementet med etatsansvar for Sjøfartsdirektoratet, advokat ved advokatkontor og viseadministrerende direktør/advokat i Norsk Sjøoffisersforbund.  

– Hilde vil ha ansvaret for forhandlingene med fagforeningene på sjøfartssiden, være vår stemme inn mot Sjøfartsdirektoratet, og følge opp våre medlemmer på rederisiden. I tillegg har hun god kompetanse på arbeidslivsområdet som styrker oss også der, slår Ystmark fast. 

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Ber om fortgang for innføring av miljøfleksibilitetsordning

Tariffkonferanse

FrP: – Det vi advarte mot har slått til

Disse fikk priser

Seminar om frihandelsavtaler og opprinnelse

Webinar om rømmingssikkerhet

Lakseskatten ett år etter: Investeringer for 30 milliarder ligger fortsatt i skuffen

Medlemsmøte Havbruk Nord

Årssamling Havbruk Nord

Vi søker ny kollega!