Fiskeridirektoratet sendte nylig ut på høring et notat om deltakerforskriften for 2019. Evalueringen gjelder det generelle leieskipperforbudet, og endringen som begrenser antall fartøy en eier kan delta i ett fiskeri med. Her kan du se Sjømat Norges kommentarer til høringen.

Bør deltagerforeskriften endres? Spørsmålet stilles i et notat som denne høsten ble sendt ut fra Fiskeridirektoratet. I den opprinnelige foreskriften er det et krav om at fartøyeier må være såkalt høvedsmann ombord. Dette ble innført for å hindre at fartøyeier

kunne omgå forbudet mot å fiske mer enn en kvote, ved både å fiske kvote med egen båt og indirekte fiske kvote som leieskipper på annens båt, der eier selv ikke ønsket å delta om bord.

Fiskeridirektoratet ber om synspunkt på om det bør gjøres flere unntak fra dette kravet, enn de som alt er innført for fisket etter lodde, lange og brosme. Videre om det bør åpnes for flere dispensasjonshjemler fra leieskipperforbudet, bl.a. for verneplikt, mannlige fiskere og foreldre med omsorg for sykt barn.

Sjømat Norge har gitt sine kommentarer:  Høring – deltakerforskriften 2019

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Fakta om «dødsalgen»

Rammen for lokale forhandlinger

Statsminister med hjerte for sjømat

Enklere rutiner for sjømateksport fra 21. mai

Landskonferansen restaurant og matfag

Medlemsmøte Industri

Resultatet av tariffoppgjøret 2019

Stine styrker Sjømat Norge i nord

Hvilke miljøfotavtrykk bør være fra sjømat?

Mindre rømt fisk i elvene