Hvor mange fiskebåter kan en skipper delta i fiske med?


Publisert 12.12.2018 av Øyvind André Haram Høringsuttalelser  

Fiskeridirektoratet sendte nylig ut på høring et notat om deltakerforskriften for 2019. Evalueringen gjelder det generelle leieskipperforbudet, og endringen som begrenser antall fartøy en eier kan delta i ett fiskeri med. Her kan du se Sjømat Norges kommentarer til høringen.

Bør deltagerforeskriften endres? Spørsmålet stilles i et notat som denne høsten ble sendt ut fra Fiskeridirektoratet. I den opprinnelige foreskriften er det et krav om at fartøyeier må være såkalt høvedsmann ombord. Dette ble innført for å hindre at fartøyeier

kunne omgå forbudet mot å fiske mer enn en kvote, ved både å fiske kvote med egen båt og indirekte fiske kvote som leieskipper på annens båt, der eier selv ikke ønsket å delta om bord.

Fiskeridirektoratet ber om synspunkt på om det bør gjøres flere unntak fra dette kravet, enn de som alt er innført for fisket etter lodde, lange og brosme. Videre om det bør åpnes for flere dispensasjonshjemler fra leieskipperforbudet, bl.a. for verneplikt, mannlige fiskere og foreldre med omsorg for sykt barn.

Sjømat Norge har gitt sine kommentarer:  Høring – deltakerforskriften 2019

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Sjømat Norge runder 600 bedrifter

Denne gjengen leder havbruk i nord

Vil skape 50.000 nye arbeidsplasser i sjømatnæringen

Ålesund: Frukostmøte for medlemsbedrifter

Riktig god jul og godt nyttår

Etterlyser veileder til forskrift om landbaserte akvakulturanlegg

Ber Mattilsynet se på egen rolleforståelse

Om offentlige innkjøp av matvarer, drikke og måltider

Lars skal ta matindustrien inn i fremtiden