Fortsetter som styreleder


Publisert 10.04.2017 av Are Kvistad Sjømat Norge  

Generalforsamlingen i Sjømat Norge har gjenvalgt Inger-Marie Sperre som styreleder i organisasjonen. Se oversikten over det nye styret og bransjegruppene her.

Sperre er administrerende direktør i selskapet Brødrene Sperre AS på Ellingsøya utenfor Ålesund. Hun ble første gang valgt til styreleder i 2015.

Generalforsamlingen som gikk av stabelen i Tromsø 6. april 2017, gjorde følgende valg av medlemmer til tillitsvalgte organer:

Sjømat Norges styre:

 • Leder: Inger-Marie Sperre, Brødrene Sperre AS (gjenvalg)
 • Første nestleder: Geir Molvik, Cermaq Norway AS, (gjenvalg)
 • Andre nestleder: Tore Remman, C-Feed AS (gjenvalg)
 • Espen Kjærvik Hanson, Nordic Group AS (ny)
 • Arne E. Karlsen, Nergård AS (gjenvalg)
 • Vibecke Bondø, SalmoNor AS (gjenvalg)
 • Elin Tveit Sveen, Marø Havbruk AS (gjenvalg)
 • Stig Nilsen, Lerøy AS (ny)
 • Erlend Sødal, Skretting AS (gjenvalg)
 • Inge Berg, Nordlaks AS (gjenvalg)

Personlig vararepresentanter

 • Harald Sperre, Nils Sperre AS som vara for Inger-Marie Sperre (gjenvalg)
 • Line Ellingsen, Ellingsen Seafood AS som vara for Geir Molvik (gjenvalg)
 • Kristine Hartmann, Aker Biomarine AS som vara for Espen Kjærvik Hanson (ny)
 • eir Robin Hoddevik, Global Fish AS som vara for Arne E. Karlsen (ny)
 • Odd Strøm, Nova Sea AS som vara for Vibecke Bondø (gjenvalg)
 • Alex Vassbotten, Steinvik Fiskefarm AS som vara for Elin Tveit Sveen (gjenvalg)
 • Trude Olafsen, Akva Group AS som vara for Stig Nilsen (ny)
 • Jan Sverre Røsstad, Biomar AS som vara for Erlend Sødal (gjenvalg)
 • Siv Østervold, Hordafôr AS som vara for Tore Remman (gjenvalg)
 • Rita Karlsen, Brødrene Karlsen AS som vara for Inge Berg (gjenvalg)

 

I Sjømat Norge er det også egne bransjegrupper som fungerer som rådgivende organer til styret. Generalforsamlingen valgte følgende medlemmer til bransjegruppe industri og bransjegruppe havbruk:

Bransjegruppe industri

 • Leder: Arne E. Karlsen, Nergård AS (gjenvalg)
 • Nestleder: Merethe Holte, Lofotprodukt AS (gjenvalg)
 • Rita Karlsen, Brødrene Karlsen AS (gjenvalg)
 • Knut Haagensen, Jangaard Eksport AS (gjenvalg)
 • Ivar Helge Melingen, Pelagia AS (gjenvalg)
 • Hans Peter Koppernæs dy, Vedde AS (gjenvalg)
 • Ingvild Dahlen, Norway Seafoods AS (ny)
 • Siv Østervold, Hordafôr AS (gjenvalg)
 • Knut Helge Vestre, Coldwater Prawns Production AS (gjenvalg)
 • Ole Johnny Nilsen, JM Nilsen AS (ny)
 • Geir Sperre, Nils Sperre AS (gjenvalg)

Bransjegruppe havbruk

 • Leder: Elin Tveit Sveen, Marø Havbruk AS (gjenvalg)
 • Nestleder: Alf Jostein Skjærvik, Salmar Farming AS (gjenvalg)
 • Tor Eirik Homme, Grieg Seafood AS (ny)
 • Erlend Sødal, Skretting AS (gjenvalg)
 • Line Ellingsen, Ellingsen Seafood AS (gjenvalg)
 • Tore Håkon Riple, Marine Constructions AS (gjenvalg)
 • Roar Paulsen, Lerøy Midt AS (ny)
 • Elisabeth Balteskard, Northern Lights Salmon AS (gjenvalg)
 • Tor Anders Elvegård, Nordlaks AS (ny)
 • Geir Magne Knutsen, Bremnes Seashore AS (ny)

   

  Kontaktinformasjon framgår på vår side med oversikt over tillitsvalgte og ansatte.

Vil du vite mer?

 
Are Kvistad
Are Kvistad
Kommunikasjonsdirektør
Mobil: 478 07 910

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Miljøseminar i Florø

Premierer ikke miljøbevissthet godt nok!

Årssamling, Sjømat Norge havbruk vest

Her er den nye tekse-gjengen

LetSea gikk til topps

Byråkrati med muligheter eller begrensninger?

Nord i Sør 2018

Årssamling, Sjømat Norge havbruk midt