Dette er FHL


Publisert 01.01.2013 av sjømatnorge.no Om Sjømat Norge  

Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) dekker hele verdikjeden, fra fjord til bord i norsk sjømatnæring. Medlemmene består av omlag 500 bedrifter med 10.000 ansatte innen fiskeindustri, havbruk, fôrproduksjon og biomarin industri.

Se også: Kontakt FHL

Medlemsbedriftene er både små lokaleide familiebedrifter og store multinasjonale selskap. Disse har det til felles at de jobber i sjømatområdet og er avhengig av stabile rammebetingelser.

Skjermbilde 2013-11-12 kl. 14.38.39

Noen av FHLs oppgaver:

  • Ivareta medlemmens felles interesser overfor nasjonale og internasjonale myndigheter og institusjoner og samfunnet for øvrig.
  • Arbeide for at bedriftene skal ha rammebetingelser og utviklingsmuligheter som styrker konkurransekraft og lønnsomhet, og dermed gir gode og sikre arbeidsplasser.
  • Arbeide for å styrke næringens kompetanseutvikling og for gode og stabile forhold mellom medlemsbedriftene, de ansatte og deres organisasjoner.
  • Bidra til at fiskeri- og havbruksnæringen blir hørt gjennom deltakelse i en rekke arrangement, råd og utvalg.
  • Bidra til at næringen framstår på en enhetlig og slagkraftig måte i forhold til myndigheter, forvaltning og opinion.

 

En medlemsstyrt organisasjon

Generalforsamlingen er FHLs øverste organ og velger styret som har beslutningsmyndiget mellom generalforsamlingene.

org2

 

Administrasjonen

Lysbilde2

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Økt innsats for innsamling av plast

Ber om like vilkår for laksevekst

Nedgangen i bruken av lusemidler fortsetter

Dødeligheten på laks går ned

Se så mye de legger igjen

Ny tilstramming i konkurransen om råstoffet

Sildelaget avviser like konkurransevilkår

Rekordlav rømming av laks og ørret