Kristin Alnes

Fagsjef industri 

Alnes har oppgaver knyttet til handelspolitikk og markedsadgang, med særlig vekt på toll, kvoter og opphavsregler. Dette gjelder oppfølging av EØS-avtalen, EFTA og WTO. Videre Alnes et sekretariatsansvar for sektoren marine ingredienser og skalldyr. Det innebærer en tett oppfølging av bedriftene i disse sektorne, og ansvar for å koordinere Sjømat Norges sitt arbeid rettet mot disse.

Alnes har hovedfag i samfunnsøkonomi fra NHH, og har arbeidet i Fiskeridepartementet før ho i 1998 startet i Sjømat Norge.

Epost: kal@sjomatnorge.no

Mobil: 918 23 581

Kontorsted: Ålesund