-Regjeringspartienes nei til tidsbegrensinger gir oss forutsigbarhet. Skal næringen gjennomføre et blått taktskifte må vi ha et langsiktig perspektiv når rammebetingelsene fastsettes, sier administrerende direktør i Sjømat Norge, Geir Ove Ystmark.

Geir Ove Ystmark er nøgd med tirsdagens vedtak i Stortinget. Her sammen med Aina Valland under et tidligere Stortingsbesøk. FOTO: Stortingets web-tv.

Stortinget behandlet tirsdag flere forslag rundt havbruk. Størst oppmerksomhet fikk Arbeiderpartiets forslag om å innføre tidsavgrensing på nye havbrukstillatelser. Forslaget la også opp til en utredning for å se på muligheten til å trekke tilbake allerede gitte tillatelser.

– Det var riktig av regjeringspartiene å stemme dette ned. I det mulige taktskifte som næringen har varslet for de kommende årene, trenger vi forutsigbarhet. Dette er en forutsetning for å kunne utløse de nødvendige investeringene , sier Ystmark. Han mener det er på grensen til useriøst når opposisjonen fremmer slike forslag rett i etterkant av at næringen har investert milliarder i nye tillatelser.

Under Sjømat Norges årskonferanse sist uke ble det lagt frem analyser som viser at næringen trenger å investere 80 milliarder hvert år dersom målet om en femdobling skal innfris.

Tydelig nei
En rekke næringspolitikere fra Høyre, Frp, Krf og Venstre gikk på talerstolen i Stortinget da forslaget ble debattert tirsdag. Flere av politikerne la vekt på uforutsigbarheten næringen vil møte dersom dette ville blitt innført.

I tillegg til forslaget fra Arbeiderpartiet ble også de to forslagene fra Miljøpartiet, om det noe uklare «forbud mot uregulert dumping» av lusemiddel og en egen miljøreform med forslag om produksjonsavgift og diverse detaljerte tiltak hvorav noen allerede er iverksatt, stemt ned fra regjeringen. Sjømat Norge peker på at Stortinget nylig har vedtatt et nytt vekst- og reguleringsregime. Dette ble vedtatt som et tverrpolitisk forlik. Stadige endringsforslag skaper imidlertid usikkerhet for næringen.

– Trafikklyssystemet skal bidra til en forutsigbar og bærekraftig vekst. Det er jo også et av premissene i Et blått taktsskifte. Det er positivt å se at regjeringen viser til dette og ikke støtter stadig nye endringsforslag, sier Ystmark.

Vil du vite mer?

 
Geir Ove Ystmark
Geir Ove Ystmark
Administrerende direktør
Mobil: 481 27 155

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Politikerne må fremme og ikke hemme havbruksnæringen

Konferanse om hausting og dyrking av alger

Mer fisk og flere i arbeid selv med CO2 avgift

Årssamling Havbruk Nord

Nord i sør, Oslo

Medlemsmøte i havbruk nord, Svolvær

Kvotemeldingen: En nødvendig reform av kvotesystemet 

Klippfiskseminar i Ålesund

Teknologi- og servicekonferansen 2019

Etablerer ordførerdialog