Trenger kompetanse


Publisert 29.08.2017 av Øyvind André Haram Sjømat Norge  Rekruttering  

Norske sjømatbedrifter mener de har et udekket kompetansebehov. Det kommer frem i NHOs nye kompetansebarometer.

Flere teknikere, ingeniører og folk med fagbrev eller fagskole.  Tilbakemeldingene er klare etter at NHO har spurt over 5000 av sine medlemsbedrifter om fremtidens kompetansebehov. Sjømat Norges bedrifter er helt i tet når det gjelder mangel på kvalifisert kompetanse.

– Utviklingen har vært enorm i sjømatsektoren de seneste årene. Ny teknologi dukker opp nesten ukentlig. Flere bedrifter og økt arbeidskraft gjør også at kampen om kompetent hoder er stor, sier fagansvarlig for kompetanse og rekruttering i Sjømat Norge, Øyvind André Haram.

For fjerde gang har NHO spurt sine medlemsbedrifter. Sjømatbedriftene er sammen med Mediebedriftenes landsforbund og Abelia de organisasjonene som har største andeler med udekkede kompetansebehov, fra 67 til 79 prosent. Andelen har og økt fra sist undersøkelse i 2016.

Andel bedrifter som i stor eller noen grad har et udekket kompetansebehov etter landsforening i 2014 (N=5302), 2015 (N=5685), 2016 (N=5183) og 2017 (N=5557)

Næringsliv i skolen.

– De er på vei, om noen år vil vi se resultatene av økt interesse for sjømatfag, sier Øyvind André Haram i Sjømat Norge. FOTO: Sjømat Norge

I følge undersøkelsen er det mer yrkesrettet skolegang bedriftene ønsker.

– Slik jeg ser det, er fagbrev og fagskole tipset på hva unge i dag bør velge, sa kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen som var tilstede på NHOs fremlegging.

– Vi må ha mer av næringslivet inn i skolen, også på et tidligere stadium. Barn og unge må vite hvor viktig næringslivet er og at næringslivet trenger dem, sier ministeren.

– Kunnskapsministeren skal ha ros for at han legger så mye vekt på næringslivet. Norske lærebøker er svært mangelfulle når det gjelder vår næring. Unge trenger å vite hvem som har bygd velferd og ikke minst hvem som skal gi dem det i fremtiden, sier Haram.

Andel bedrifter som i stor eller noen grad har et udekket kompetansebehov etter landsforening i 2014 (N=5302), 2015 (N=5685), 2016 (N=5183) og 2017 (N=5557)

På vei
Sjømat Norge vil fremover arbeide mer med hvilke behov sjømatbedriftene har og hvordan en kan løse disse utfordringene. Selv om behovet øker ser Haram og positivt på årene som kommer.

– Det er som om det er en blå bølge som nå skyller inn over utdannings-Norge. Både på videregående skoler og på høgskole og universitetsnivå har vi hatt en voldsom økning i søkere. Det er noe som skjer der ute. Flere ser mulighetene og ikke minst hva vi skal leve av. Det vil selvsagt ta litt tid før de er ferdige, men dette vil selvsagt bedriftene nyte godt av i årene som kommer.

 

 

 

Vil du vite mer?

 
Øyvind André Haram
Øyvind André Haram
Informasjonssjef
Mobil: 908 81 591

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Sjømat Norge tar utviklingen i rekebestandene på alvor

Kurs i arbeidsgiverspørsmål

Kurs i HMS – Lovpålagt opplæring

– Vi må være der bransjen arbeider

Inviterer til dialogmøte

Sjå Oslolaksen

Årssamling, Sjømat Norge havbruk nord

Tidenes eksportmåned for norsk sjømat

Tiltak mot ulovlig omsetning av kongekrabbe

Et blått taktskifte