Tilleggshøring om nytt vekstsystem for havbruksnæringen


Publisert 15.12.2016 av Are Kvistad Havbruk  Teknologi og service  

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) har i dag sendt ut en tilleggshøring om nytt vekstsystem i havbruksnæringen og fleksibilitet mellom produksjonsområder. - Det er positivt at Per Sandberg har lyttet til næringens innspill og tatt høringen på alvor. Nå er vi svært spente på hvordan statsråden vil konkludere det endelige vekstregimet, sier Sjømat Norge-direktør Geir Ove Ystmark.

Forslaget til nytt vekstsystem fra NFD som ble sendt ut 24. juni innebar at kommersielle tillatelser i sjø generelt bare kunne utnyttes i det området tillatelsen var hjemmehørende, og med mulighet for utnyttelse i ett tilgrensende område i tillegg. Departementet foreslår nå et nytt alternativ som innebærer generell mulighet for å benytte en tillatelse innenfor produksjonsomådet den tilhører samt to tilgrensende produksjonsområder inklusiv området tillatelsene er hjemmehørende, også for de som ikke har interregionalt biomassetak.

Sjømat Norge har tidligere pekt på at en av de største utfordringene med det foreslåtte reguleringsregimet som ble presentert i St. Meld 16, er den reduserte fleksibiliteten det ville gitt. Organisasjonen har understreket at dette ville kunne skape negative konsekvenser for utnyttelse av produksjonsressurser og areal. Ikke minst vil dette kunne bli utfordrende for de mindre havbruksselskapene.

Sjømat Norge konstaterer at departementet nå tar dette på alvor, og at det foreslås tiltak som imøtekommer vårt ankepunkt knyttet til fleksibilitet. Administrasjonen i Sjømat Norge vil nå vurdere forslaget nærmere, og forankre vårt høringssvar hos våre tillitsvalgte, sier Ystmark.

Departementet varsler en forkortet høring av forslaget, og frist for å gi uttalelse er satt til 6. januar 2017. Det legges også opp til et høringsmøte om saken i NFDs lokaler 5. januar, der Sjømat Norge vil stille.

Les mer på regjeringens nettsider:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/tilleggshoyring-om-nytt-vekstsystem-i-havbruk/id2524487/

Vil du vite mer?

 
Geir Ove Ystmark
Geir Ove Ystmark
Administrerende direktør
Mobil: 481 27 155

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Miljøseminar i Florø

Premierer ikke miljøbevissthet godt nok!

Årssamling, Sjømat Norge havbruk vest

Her er den nye tekse-gjengen

LetSea gikk til topps

Byråkrati med muligheter eller begrensninger?

Nord i Sør 2018

Årssamling, Sjømat Norge havbruk midt