- Som organisasjon befester vi posisjonen som sjømatnæringens viktigste talerør, sier adm. direktør Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge.

Ved inngangen til 2019 har Sjømat Norge rundet 600 medlemsbedrifter som samlet representerer 14.000 årsverk i sjømatnæringen. Det er ny rekord for næringsorganisasjonen.

– Sjømat Norge har aldri vært større og bredere på vegne av næringen. Dette er et resultat av at flere bedrifter og nye medlemsgrupperinger forstår at vi taler deres sak, sier Ystmark.

Organisasjonen har de siste årene hatt særlig vekst i antall medlemsbedrifter innen sektoren for brønnbåter og servicefartøyer til havbruksnæringen. Servicefartøyene knyttet til havbruk blir større og mer spesialiserte. Disse endringene gjør at Sjøfartsdirektoratet har fått en viktigere rolle overfor havbruksnæringen, og Ystmark sier det er avgjørende at Sjømat Norge kan være faglig ressurs på det maritime feltet slik man fra før er på fagområder som havbruk, industri, fiskehelse, markedsadgang, kommunikasjon, lønn og tariff .

– All erfaring viser at tyngde og bredde i representasjon er viktig når vi skal ha gjennomslag. Vår tilknytning til andre bransjeorganiasjoner gjennom NHO-fellesskapet styrker vår posisjon ytterligere, for eksempel på områder der vi mener den offentlige forvaltningen bør forbedres, sier Ystmark.

Han trekker også fram det gode samarbeidsforholdet Sjømat Norge har med LO og fagbevegelsen. Forrige uke troppet Sjømat Norge og en rekke fagforbund opp på fiskeriministerens kontor med felles budskap om å løfte fram sjømatnæringen og bidra til et blått taktskifte.

– Det er åpenbart at slike tydelige signaler der arbedstakerne og arbeidsgiverne står samlet bak, blir tatt på alvor av politikerne, sier Ystmark.

Vil du vite mer?

 
Geir Ove Ystmark
Geir Ove Ystmark
Administrerende direktør
Mobil: 481 27 155

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Årssamling Havbruk Nord

Nord i sør, Oslo

Medlemsmøte i havbruk nord, Svolvær

Kvotemeldingen: En nødvendig reform av kvotesystemet 

Klippfiskseminar i Ålesund

Teknologi- og servicekonferansen 2019

Etablerer ordførerdialog

Hvordan kan vi opprettholde aktivitet?

Seminar om digitalisering

Algerammet næring møter minister