#mergrovtgrøntogblått


Publisert 08.09.2017 av sjømatnorge.no Sjømat Norge  Miljø og Helse  

Utfordringen er gitt: Innen 2021 skal vi spise 20 prosent mer frukt og bær, grønnsaker, grove kornprodukter og sjømat

For å bidra til å nå dette ambisiøse målet har bransjene innen frukt og grønt, grove kornprodukter og sjømat inngått et unikt samarbeid under mottoet: «Felles løft for sunt kosthold». Det er både spennende og utfordrende at landbruk og sjømat har et felles mål på kostholdsområdet. Først og fremst skapes muligheter for felles tiltak der vi løfter hverandre. Forhåpentligvis fører det til endringer i folks matvaner.

Norges frukt- og grønnsaksgrossisters forbund, Baker og- konditorbransjens landsforening og Sjømat Norge har valgt en praktisk tilnærming. Vi samarbeider om felles arrangement og informasjon, samtidig som det er plass for sektorvise løsninger. Samarbeidet innebærer blant annet presentasjon og analyse av hva som styrer forbrukerens valg, hvordan kommunikasjon om kosthold virker, identifisere hvilke målgrupper som er viktigst, informasjon om pågående prosjekter og tilrettelegging for felles aktiviteter.

For bransjeforeningene er planlegging og gjennomføring av workshop hvert halvår en sentral oppgave. Deltagerne er alle som har forpliktet seg til å bidra i arbeidet for et sunnere kosthold ved å signere intensjonsavtalen om tilrettelegging for et sunnere kosthold eller tilslutningsavtalen med helse- og omsorgsministeren.

Startskuddet gikk på første workshop 16. mai, et vellykket arrangement som samlet cirka 70 deltagere fra alle tre sektorer, handel og myndigheter. Målet var å samle alle aktører og etablere en felles forståelse for målene og hvordan alle kan bidra. Norges sjømatråd, Opplysningskontoret for frukt og grønt, samt Opplysningskontoret for brød og korn er viktige medspillere. I fellesskap presenterte og serverte de en velsmakende lunsj med tema «Måltidsdøgnet i grovt, grønt og blått!» I tillegg til å smake godt, var rettene enkle å tilberede, trendy og sunne. Midt i blinken i en travel hverdag. Spesifikke utfordringer, muligheter og tiltak for å øke konsumet for henholdsvis sjømat, frukt og grønt og grove kornprodukter ble diskutert sektorvis. Kort oppsummert var det bred enighet om at målgruppen for arbeidet må være barn og unge, samt barnefamilier.

Nøkkelen er en bedre forståelse av hva som bestemmer valgene i matveien og en målrettet koordinert innsats på kommunikasjon, produktutvikling og markedsføring.

Workshop 2 #mergrovtgrøntogblått arrangeres i slutten av oktober. Hovedtema blir presentasjon av matfaglige aktiviteter og tilbud til barn og unge som allerede eksisterer eller er under etablering. Blant annet NM i lunsj for ungdomsskoleelever som opplysningskontorene på landbrukssiden og Norges sjømatråd arrangerer i fellesskap. Gjensidigestiftelsen sikrer finansieringen av NM i lunsj. Undervisningsdirektoratet fornyer nå alle læreplaner som skal gjelde fra 2020. Forslag til kjerneelementer for matfaget i skolen blir presentert på workshop 2. Deltagerne får førstehåndsinformasjon og anledning til å gi innspill. I parallellsesjonen for sjømatsektoren vil blant annet utkast til felles kommunikasjonsplan for sjømat bli diskutert. Kanskje sjømatbransjen blir enig om felles slagord eller logo?

For å snu den dramatiske nedgangen i sjømatkonsumet hittil i år til #mergrovtgrøntogblått trengs det et krafttak. «Felles løft for sunt kosthold» ønsker å bidra til snuoperasjonen!

(Denne teksten ble først publisert i spalten Biomening i Fiskeribladet 8. september 2017)

Vil du vite mer?

 
Gunn H. Knutsen
Gunn H. Knutsen
Fagsjef miljø og helse
Mobil: 951 47 831

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Legemiddelbruken mot lus må bedres

Nyttig møte om fiskevelferd

Svimmelhet i Sildelaget

Vi ønsker sterke kystkommuner

17.5 milliarder måltid. 132,600 arbeidsplasser

– Viktig med evaluering av laksevassdragene og laksefjordene

På lag for bedre kosthold

– Klok beslutning om grundig utredning av lakseskatt

Gjør som Kåre, bli gründermedlem

Laksen som skatteobjekt